Анастасія Оніщик успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка»

Вітаємо Анастасію Оніщик із успішним захистом дисертації та бажаємо нових професійних досягнень! 

11 червня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 38.134.002 в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбувся захист дисертації асистентки кафедри економіки підприємства та менеджменту АПСВТ Оніщик Анастасії Володимирівни на тему «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Дисертація Анастасії Оніщик присвячена розробці підходів до обґрунтування теоретико-методичних засад та формування практичних рекомендацій щодо протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Анастасії Оніщик «Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України» є закінченою роботою, виконаною на актуальну тему, має наукову новизну та практичну цінність, відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167.

Цей висновок підтверджено і результатами таємного голосування. Рішення було одноголосним – присвоїти Оніщик Анастасії Володимирівни ступінь доктора філософії з галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».