Про факультет

Проблеми перехідного періоду в Україні, криза соціально-економічних відносин відобразилась насамперед на її громадянах. Держава, відмовившись від своїх патерналістських функцій, не створила адекватної заміни, залишивши на призволяще більшу частину населення країни. Реалізація продекларованої соціальної політики гальмується як відсутністю коштів, так і нестачею спеціалістів соціальної сфери - соціальних працівників. Підготовка фахівців соціальної роботи повинна здійснюватись комплексно й систематично починаючи з робітничих спеціальностей і закінчуючи вищою магістерською освітою.

Саме тому згідно із Постановою Конгресу Федерації професійних спілок України № П-4-1 від 05.05.1993 року було створено факультет соціального управління як підрозділ Академії праці і соціальних відносин.

 

Навчальний процес

 

До складу факультету входить дві фахові кафедри:

та

Загальноосвітню діяльність забезпечують викладачі кафедр: іноземних мов; соціально-гуманітарних дисциплін; інформатики та обчислювальної техніки; економічної теорії; цивільно-правових дисциплін; конституційного, адміністративного та фінансового права; фізичного виховання.

 

Перепідготовка соціальних працівників

У соціальній сфері працює велика кількість працівників з вищою освітою (частіше за все з гуманітарною), які не мають відповідної фахової підготовки та кваліфікації.

У зв’язку з цим проблема перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою, одна з найактуальніших. Для її вирішення на факультеті впроваджено модульну систему перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної роботи (практиків, які не мають відповідного диплома):

 • профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • соціальний менеджмент;
 • соціально-психологічні основи підготовки соціального працівника;
 • соціальна робота та формування здорового способу життя;
 • соціальне партнерство як запорука становлення громадянського суспільства.

Для кожного з модулів розроблено відповідні дидактичні матеріали методика й засоби діагностики, контролю рівня професійної підготовки слухачів (індивідуальні практичні завдання, теми проектів і рекомендації до їх виконання, критерії оцінки виконаних проектів).

 

Партнерство

Партнерами факультету є:

 • Міжнародна організація праці;
 • Міжнародна організація Федерації соціальних працівників;
 • Дитячий християнський фонд (CCF);
 • Академія праці і соціальних відносин (м.Москва);
 • Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин (м.Мінськ);
 • Українська асоціація соціальних педагогів і спеціалістів соціальної роботи;
 • НДІ соціології АН України;
 • Центр соціальних експертиз і прогнозів
 • Бюро статистичного аналізу (www.oca.com.ua )