Моделі прийняття оптимальних рішень в умовах стохастичної невизначеності