Склад вченої ради

 1. Литвиненко Віктор Іванович – в.о. ректора Академії, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, в.о. голови Вченої ради

 2. Добровольська Ганна Олександрівна – перший проректор, доктор історичних наук, доцент, заступник голови ради
 3. Ношадха Сем – проректор з міжнародних зв’язків
 4. Коваленко Сергій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 5. Оніщик Юрій Віталійович - в.о. проректора з наукової роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, член ради
 6. Ровчак Лариса Володимирівна – керівник департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ, кандидат історичних наук
 7. Біда Катерина Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент, вчений секретар ради
 8. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, доцент, член ради
 9. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 10. Ганоцька Світлана Олександрівна - завідувачка кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член ради
 11. Карагодіна Олена Геннадіївна - завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради
 12. Корчинська Олена Антонівна - завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент, член ради
 13. Кравченко Олена Сергіївна -  завідувачка кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 14. Майданник Олена Олексіївна - професор  кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор, член ради
 15. Бондар Світлана Іванівна – завідувачка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних наук, доцент, член ради
 16. Міхо Олена Іванівна - завідувачка навчальною лабораторією туризму, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін,член ради
 17. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки, член ради
 18. Сокол Тетяна Георгіївна - доцент кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради
 19. Співак Віктор Миколайович - завідувач кафедри соціології та суспільних наук, доктор політичних наук, професор, член ради
 20. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувачка кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 21. Чорнодід Ігор Степанович - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук, доцент, член ради
 22. Ховпун Олексій Сергійович - завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, доцент,член ради
 23. Лесюк Тетяна Петрівна – завідувачка відділу аспірантури
 24. Пишна Марія Сергіївна - студентка 4 курсу юридичного факультету, член ради
 25. Галяндин Владислав Сергійович - студент  факультету економіки, соціальних технологій та туризму, член ради
 26. Березенко Ірина Віталіївна – аспірантка АПСВТ
 27. Науменко Геннадій Пилипович - президент, член правління ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України», кандидат історичних наук, доцент, почесний член ради


Керівники постійних комісій вченої ради Академії:

 • навчальна комісія  – голова комісії Шолудченко Сергій Васильович;
 • науково-методична комісія – голова комісії Коваленко Сергій Миколайович;
 • комісія по роботі зі студентською молоддю – голова комісії