Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 1. Буяшенко Вікторія Василівнаректор, доктор філософських наук, професор,  голова ради;
 2. Коваленко Сергій Миколайовичпроректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник голови ради;
 3. Головко Ярослав Дмитровичпроректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків, кандидат фізико-математичних наук, член ради;
 4. Гуляєва Людмила   Петрівнакандидат економічних наук, доцент, учений секретар ради;
 5. Білоус Олександра Станіславівна студентка 2 курсу юридичного факультету, член ради;
 6. Бондар Світлана Іванівназавідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних  наук, доцент, член ради;
 7. Василець    Неля Михайлівназавідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, член ради;
 8. Демський Едуард Францович -професор кафедри адміністративного, фінансового та господарського права, кандидат юридичних наук, професор, член ради
 9. Журавель Ярослав Володимировичзавідувач кафедри адміністративного, фінансового та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради;
 10. Карагодіна Олена Геннадіївназавідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради;
 11. Каревік Олександр Олександровичвиконуючий обов’язки  директора Харківської філії Академії праці, соціальних відносин та туризму, кандидат технічних наук, доцент,  член ради;
 12. Карпенко Наталія Володимирівна  –голова первинної профспілкової організації Академії, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, член ради;
 13. Лобова Анастасія Михайлівнастудентка 4 курсу факультету економіки, соціального управління та туризму, член ради; 
 14. Майданник Олена Олексіївназавідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор, член ради;
 15. Науменко Геннадій ПилиповичПрезидент Асоціації екскурсоводів України, кандидат історичних наук, доцент, член ради;
 16. Очколяс Валентина Сергіївназавідувач бібліотеки, член ради;
 17. Семигіна Тетяна  Валеріївнадоктор політичних наук, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, член ради
 18. Сокол Тетяна Георгіївназавідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, член ради; 
 19. Співак Віктор Миколайовичдоктор політичних наук, завідувач кафедри соціології та суспільних наук, член ради;
 20. Ткаченко Яніна Станіславівназавідувач кафедри фінансів та маркетингу, кандидат економічних наук, доцент, член ради;
 21. Шолудченко Сергій Васильовичдекан факультету економіки, соціальних технологій та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради;
 22. Якуба Катерина Іллівнапрофесор кафедри фінансів та маркетингу, доктор економічних наук, професор, член ради.