Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вчена рада Академії праці, соціальних відносин і туризму

 1. Сухомлин Віктор Борисович –голова Вченої ради, в.о. ректора, канд. наук з держ. управління
 2. Біда Катерина Михайлівна - учений секретар, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права
 3. Пріб Гліб Анатолійович - проректор з наукової роботи, доктор мед. наук, професор
 4. Чорнодід Ігор Степанович - проректор з навчально-педагогічної роботи, доктор ек. наук, професор
 5. Гончаренко Наталія Миколаївна - проректор з міжнародних зв’язків
 6. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціальних технологій та туризму, канд.ек .наук, доцент
 7. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доктор юрид.наук, професор
 8. Ровчак Лариса Володимирівна-представник засновника ФПУ, канд. істор. наук
 9. Бегеза Людмила Євгенівна - завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор псих. наук, професор
 10. Бондар Світлана Іванівна - завідувач кафедри іноземних мов та гуманітарних дисциплін,  канд. псих. наук, доцент
 11. Бонтлаб Василь Васильович - завідувач. кафедри цивільного, трудового та господарського права, доктор юрид. наук
 12. Василець Неля Михайлівна - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту,  канд. ек. наук, доцент
 13. Діордіца Ігор Володимирович – завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юрид. наук, професор
 14. Качан Яна Віталіївна - завідувач кафедри публічного управління та публічної служби, канд.наук з держ. управління
 15. Кашина Ганна Сергіївна - завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, доктор пед. наук
 16. Корчинська Олена Антонівна - завідувач кафедри маркетингу, доктор ек. наук, професор
 17. Теремецький Владислав Іванович - в.о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юрид. наук, професор
 18. Ткаченко Яніна Станіславівна – завідувач кафедри фінансів,  канд.ек. наук, доцент
 19. Балашова Наталя Володимирівна - керівник центру підвищення кваліфікації та розвитку освіти, канд.ек.наук
 20. Лесюк Тетяна Петрівна - завідувач відділу аспірантури
 21. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки
 22. Добровольська Ганна Олександрівна - доктор істор. наук, професор кафедри  іноземних мов та гуманітарних дисциплін
 23. Лебідь Тетяна Ігорівна - аспірант