Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

1. Буяшенко Вікторія Василівна - ректор, доктор філософських наук, професор, голова ради

2. Коваленко Сергій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член ради

3. Головко Ярослав Дмитрович - проректор зі стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків, кандидат фізико-математичних наук, член ради

4. Семигіна Тетяна Валеріївна - проректор з наукової роботи, доктор політичних наук,  професор кафедри соціальної роботи та практичної психології,  член ради

5. Гуляєва Людмила Петрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, учений секретар ради

6. Гора Олександр Євгенійович - студент 4 курсу юридичного факультету, член ради

7. Бондар Світлана Іванівна - завідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних  наук, доцент, член ради

8. Демський Едуард Францович - професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, кандидат юридичних наук, професор, член ради

9. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради

10. Карагодіна Олена Геннадіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради

11. Каревік Олександр Олександрович - виконуючий обов’язки  директора Харківської філії Академії праці, соціальних відносин та туризму, кандидат технічних наук, доцент, член ради

12. Козачинська Вікторія Валеріївна- завідувач кафедри соціології та суспільних наук, доктор філософських наук, член ради

13. Корчинська Олена Антонівна - завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент, член ради

14. Кравченко Олена Сергіївна -  завідувач кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради

15. Крікун Ларису Анатоліївна -  головний економіст, член ради

16. Майданник Олена Олексіївна - професор  кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор, член ради

17. Міхо Олена Іванівна - завідуюча навчальною лабораторією туризму, член ради

18. Науменко Геннадій Пилипович - президент, член правління ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України», кандидат історичних наук, доцент, член ради

19. Оніщик Юрій Віталійович - завідувач, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права,  доктор юридичних наук, член ради

20. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки, член ради

21. Потапенко Сергій Анатолійович  - аспірант АПСВТ, спеціальність "Право", член ради

22. Сокол Тетяна Георгіївна - завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради

23. Співак Віктор Миколайович - професор кафедри соціології та суспільних наук, доктор політичних наук, професор, член ради

24. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувач кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради

25. Чорнодід Ігор Степанович - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук, доцент, член ради

26. Франковський Артем Володимирович - студент 1 курсу факультету економіки, соціальних технологій та туризму, член ради

27. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради

28. Ховпун Олексій Сергійович - голова первинної профспілкової організації АПСВТ, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, член ради