Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 1. Коваленко Сергій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент, голова ради
 2. Головко Ярослав Дмитрович - проректор зі стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків, кандидат фізико-математичних наук, заступник голови ради
 3. Оніщик  Юрій Віталійович - в.о. проректора з наукової роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, член ради
 4. Бернацька Світлана Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціології і суспільних наук, учений секретар
 5. Біда Катерина Михайлівна - доцент кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 6. Бондар Світлана Іванівна - завідувачка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних  наук, доцент, член ради
 7. Ганоцька Світлана Олександрівна - завідувачка кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член ради
 8. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 9. Карагодіна Олена Геннадіївна - завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради
 10. Каревік Олександр Олександрович - кандидат технічних наук, доцент, член ради
 11. Корчинська Олена Антонівна - завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент, член ради
 12. Кравченко Олена Сергіївна -  завідувачка кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 13. Майданник Олена Олексіївна - професор  кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор, член ради
 14. Міхо Олена Іванівна - завідувачка навчальною лабораторією туризму, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін,член ради
 15. Науменко Геннадій Пилипович - президент, член правління ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України», кандидат історичних наук, доцент, член ради
 16. Добровольська Ганна Олександрівна - професор кафедри соціології та суспільних наук, доктор історичних наук, доцент, член ради
 17. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки, член ради
 18. Потапенко Сергій Анатолійович  - аспірант АПСВТ, спеціальність "Право", член ради
 19. Пишна Марія Сергіївнастудентка 4 курсу юридичного факультету, член ради 
 20. Сокол Тетяна Георгіївна - доцент кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради
 21. Співак Віктор Миколайович - завідувач кафедри соціології та суспільних наук, доктор політичних наук, професор, член ради
 22. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувачка кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 23. Чорнодід Ігор Степанович - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук, доцент, член ради
 24. Франковський Артем Володимирович - студент 3 курсу факультету економіки, соціальних технологій та туризму, член ради
 25. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 26. Ховпун Олексій Сергійович - завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент,член ради


Керівники постійних комісій вченої ради Академії:

 • навчальна комісія  – голова комісії Шолудченко Сергій Васильович;
 • науково-методична комісія – голова комісії Коваленко Сергій Миколайович;
 • комісія по роботі зі студентською молоддю – голова комісії Головко Ярослав Володимирович.