Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 1. Буяшенко Вікторія Василівна - ректор, доктор філософських наук, професор, голова ради
 2. Коваленко Сергій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член ради
 3. Головко Ярослав Дмитрович - проректор зі стратегічного розвитку та зовнішніх зв’язків, кандидат фізико-математичних наук, член ради
 4. Семигіна Тетяна Валеріївна - проректор з наукової роботи, доктор політичних наук,  професор кафедри соціальної роботи та практичної психології,  член ради
 5. Мажак Ірина Михайлівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології і суспільних наук, учений секретар ради
 6. Бондар Світлана Іванівна - завідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних  наук, доцент, член ради
 7. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 8. Карагодіна Олена Геннадіївна - завідувач кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради
 9. Каревік Олександр Олександрович - виконуючий обов’язки  директора Харківської філії Академії праці, соціальних відносин та туризму, кандидат технічних наук, доцент, член ради
 10. Корчинська Олена Антонівна - завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент, член ради
 11. Кравченко Олена Сергіївна -  завідувач кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 12. Майданник Олена Олексіївна - професор  кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор, член ради
 13. Міхо Олена Іванівна - завідуюча навчальною лабораторією туризму, член ради
 14. Науменко Геннадій Пилипович - президент, член правління ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України», кандидат історичних наук, доцент, член ради
 15. Оніщик Юрій Віталійович - завідувач, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права,  доктор юридичних наук, член ради
 16. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки, член ради
 17. Потапенко Сергій Анатолійович  - аспірант АПСВТ, спеціальність "Право", член ради
 18. Пишна Марія Сергіївнастудентка 3 курсу юридичного факультету, член ради чений секретар ради
 19. Сокол Тетяна Георгіївна - завідувач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради
 20. Співак Віктор Миколайович - професор кафедри соціології та суспільних наук, доктор політичних наук, професор, член ради
 21. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувач кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 22. Чорнодід Ігор Степанович - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук, доцент, член ради
 23. Франковський Артем Володимирович - студент 2 курсу факультету економіки, соціальних технологій та туризму, член ради
 24. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 25. Ховпун Олексій Сергійович - голова первинної профспілкової організації АПСВТ, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, член ради

 

 

Керівники постійних комісій вченої ради Академії:

 • навчальна комісія  – голова комісії Шолудченко Сергій Васильович;
 • науково-методична комісія – голова комісії Коваленко Сергій Миколайович;
 • комісія по роботі зі студентською молоддю – голова комісії Головко Ярослав Володимирович.