Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 1. Добровольська Ганна Олександрівна – перший проректор, доктор історичних наук, доцент, заступник голови ради
 2. Оніщик Юрій Віталійович - в.о. проректора з наукової роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, член ради
 3. Ровчак Лариса Володимирівна – керівник департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ, кандидат історичних наук
 4. Біда Катерина Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент, вчений секретар ради
 5. Журавель Ярослав Володимирович - декан юридичного факультету, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, доцент, член ради
 6. Шолудченко Сергій Васильович - декан факультету економіки, соціального управління та туризму, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 7. Ганоцька Світлана Олександрівна - завідувачка кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член ради
 8. Карагодіна Олена Геннадіївна - завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології, доктор медичних наук, професор, член ради
 9. Корчинська Олена Антонівна - завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук, доцент, член ради
 10. Кравченко Олена Сергіївна -  завідувачка кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент, член ради
 11. Майданник Олена Олексіївна - професор  кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, професор, член ради
 12. Бондар Світлана Іванівна – завідувачка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат психологічних наук, доцент, член ради
 13. Міхо Олена Іванівна - завідувачка навчальною лабораторією туризму, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін,член ради
 14. Очколяс Валентина Сергіївна - завідувач бібліотеки, член ради
 15. Сокол Тетяна Георгіївна - доцент кафедри спеціальних туристичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент, член ради
 16. Співак Віктор Миколайович - завідувач кафедри соціології та суспільних наук, доктор політичних наук, професор, член ради
 17. Ткаченко Яніна Станіславівна - завідувачка кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, член ради
 18. Чорнодід Ігор Степанович - завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук, професор, член ради
 19. Ховпун Олексій Сергійович - завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, доцент,член ради
 20. Лесюк Тетяна Петрівна – завідувачка відділу аспірантури
 21. Пишна Марія Сергіївна - студентка 4 курсу юридичного факультету, член ради
 22. Галяндин Владислав Сергійович - студент  факультету економіки, соціальних технологій та туризму, член ради
 23. Березенко Ірина Віталіївна – аспірантка АПСВТ
 24. Науменко Геннадій Пилипович - президент, член правління ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України», кандидат історичних наук, доцент, почесний член ради


Керівники постійних комісій вченої ради Академії:

 • навчальна комісія  – голова комісії Шолудченко Сергій Васильович;
 • науково-методична комісія – голова комісії Коваленко Сергій Миколайович;
 • комісія по роботі зі студентською молоддю – голова комісії