Вітаємо Марину Толстолуцьку та її наукового керівника з успішним захистом дисертації!

Аспірантка АПСВТ Марина Миколаївна Толстолуцька успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

23 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.503.021 в Науково-дослідному інституті публічного права відбувся захист дисертації аспірантки кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Толстолуцької Марини Миколаївни на тему «Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація захищена під науковим керівництвом завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, в.о. проректора з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктора юридичних наук, доцента Оніщика Юрія Віталійовича.

Наукова робота Марини Толстолуцької є сучасним, комплексним та завершеним дослідженням, у якому здійснено теоретичне узагальнення й вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України.

Дисертація отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. Цей висновок вони підтвердили і своїм одностайним голосуванням за присудження Толстолуцькій Марині Миколаївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо Толстолуцьку Марину Миколаївну та її наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо натхнення на нові наукові звершення!

Більше фото: