Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

24.12.2020 - 19:27

Аспірантка АПСВТ Марина Миколаївна Толстолуцька успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

23 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.503.021 в Науково-дослідному інституті публічного права відбувся захист дисертації аспірантки кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму Толстолуцької Марини Миколаївни на тему «Провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація захищена під науковим керівництвом завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, в.о. проректора з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктора юридичних наук, доцента Оніщика Юрія Віталійовича.

Наукова робота Марини Толстолуцької є сучасним, комплексним та завершеним дослідженням, у якому здійснено теоретичне узагальнення й вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві України.

Дисертація отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. Цей висновок вони підтвердили і своїм одностайним голосуванням за присудження Толстолуцькій Марині Миколаївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Вітаємо Толстолуцьку Марину Миколаївну та її наукового керівника з успішним захистом дисертації! Бажаємо натхнення на нові наукові звершення!

Більше фото: