Спорт

Окрему яскраву сторінку в студентському житті посідають спорт і фізична культура.