Навчальні дисципліни

Викладачами кафедри читаються такі дисципліни

Загальні обов’язкові дисципліни

 • «Історія держави та права України»
 • «Світова та українська культура і мистецтво»
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»
 • «Філософія»
 • «Фізичне виховання»
 • «Соціально-політичні студії» 

Загальні вибіркові дисципліни

 • «Іміджелогія»
 • «Самоменеджмент»
 • «Глобалістика»
 • «Євроінтеграційні процеси»
 • «Соціальна політика»

 Фахові обов’язкові дисципліни

 • «Протосоціологія. Історія соціології»
 • «Історія української соціології»
 • «Сучасні соціологічні теорії»
 • «Вступ до спеціальності»
 • «Соціальна антропологія»
 • «Загальна соціологічна теорія. Соціальна структура суспільства»
 • «Теорія інформаційного суспільства, теорія змін»
 • «Математичні та статистичні методи в соціологічних дослідженнях»
 • «Обробка та аналіз даних у пакетах ОСА»
 • «Методологія соціологічного дослідження»
 • «Процедури соціологічних досліджень»
 • «Соціологічний практикум»
 • «Якісні методи соціологічних досліджень»
 • «Методи збору соціологічної інформації»
 • «Соціологія споживання»
 • «Соціологія організацій»
 • «Соціологія управління»
 • «Соціальні технології»
 • «Економічна соціологія»
 • «Соціологія публічної сфери»
 • «Соціологія масових комунікацій»
 • «Соціологія повсякденності»
 • «Соціологія праці»
 • «Соціологія політики»
 • «Соціологія міжнародних відносин»
 • «Соціологія ризику»
 • «Менеджмент соціальної сфери»

 Фахові вибіркові дисципліни

 • «Принципи соціологічних досліджень»
 • «Інформаційно-аналітичні технології прийняття управлінських рішень»
 • «Методика підготовки аналітичного документа»
 • «Емпіричні соціально-політичні дослідження в Україні»
 • «Аналіз та представлення соціологічних даних»
 • «Теорія та методологія вибірки»
 • «Дизайн соціологічних досліджень»
 • «Якість соціологічної інформації»
 • «Історія емпіричних соціологічних досліджень»
 • «Порівняльні соціологічні дослідження»
 • «Соціальна філософія»
 • «Методологія та практика біографічного методу в соціології»
 • «Компаративістська соціологія»
 • «Методологія та практика розробки соціальних моніторингів»
 • «Процедури вимірювання в соціологічному дослідженні»
 • «Методи аналізу тексту та дискурсу»
 • «Аналітичне соціологічне теоретизування»
 • «Аналіз соціологічної інформації»