Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 Кафедра інтелектуальних систем та цифрових технологій спеціалізується на навчанні та дослідженнях у сфері автоматизації, комп'ютерно інтегрованих технологій та робототехніки.

 На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають багаторічний досвід у галузі автоматизації та робототехніки. Вони активно займаються науково-дослідною роботою, що дозволяє студентам отримати актуальні знання та використовувати новітні технології у своїй практичній діяльності.
 Кафедра пропонує широкий спектр дисциплін, пов'язаних з автоматизацією, комп'ютерною інтеграцією технологій та робототехнікою. Студенти отримують фундаментальні знання у сфері програмування, професійної освіти та інших суміжних галузях. Крім того, вони мають можливість брати участь у практичних заняттях, стажуваннях та проектній роботі, що дозволяє їм набути практичний досвід та розвинути свої навички.
 Кафедра також активно співпрацює з промисловими партнерами та науковими установами, що надає студентам можливість отримати практичний досвід у реальних проектах та розвинути свої професійні контакти.
 

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  • 015 «Професійна освіта. Цифрові технології» (бакалавр). Спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання дисциплін інженерно-комп’ютерного циклу.
  • 015 «Професійна освіта. Цифрові технології» (магістр). Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну фахову спрямованість: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютеризованих інформаційних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.
 Студенти також мають можливість приймати участь у наукових конференціях, семінарах та воркшопах, що дозволяє їм показати свої досягнення та обмінятися досвідом з колегами з інших установ.
 Кафедра інтелектуальних систем та цифрових технологій надає студентам унікальну можливість отримати глибокі знання у сфері автоматизації, комп'ютерної інтеграції технологій та робототехніки, а також розвинути свої професійні навички та здібності.