Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Викладачами кафедри читаються такі дисципліни:

 1. Вимірювання в соціології;
 2. Вступ до спеціальності;
 3. Гендерна соціологія;
 4. Діагностика соціально-психологічного клімату організації;
 5. Економічна соціологія;
 6. Етносоціологія;
 7. Загальна соціологічна теорія;
 8. Інтелектуальна власність;
 9. Інструментарій опитувальних методик;
 10. Історія соціології;
 11. Історія української соціології;
 12. Конфліктологія;
 13. Логіка;
 14. Магістерський дослідницький семінар;
 15. Математичні методи в соціологічних дослідженнях;
 16. Методи багатомірної статистики;
 17. Методи соціологічних досліджень;
 18. Методика викладання соціології;
 19. Методологія та методи збору соціологічної інформації;
 20. Організація роботи соціологічної служби;
 21. Організація та управління нововведеннями;
 22. Підготовка підсумкового звіту в соціології;
 23. Підприємництво в соціальній сфері;
 24. Протосоціологія;
 25. Соціальна структура суспільства;
 26. Соціальний захист працівників на підприємстві;
 27. Соціологічний аналіз документів;
 28. Соціологічний практикум;
 29. Соціологічні методи в соціальній роботі;
 30. Соціологія;
 31. Соціологія громадської думки;
 32. Соціологія масових комунікацій;
 33. Соціологія міста;
 34. Соціологія організацій;
 35. Соціологія особистості;
 36. Соціологія політики;
 37. Соціологія праці;
 38. Соціологія споживання;
 39. Соціологія управління;
 40. Сучасна зарубіжна соціологія;
 41. Теорія соціальних змін;
 42. Теорія та методи порівняльних досліджень;
 43. Технології відбору в соціологічних дослідженнях;
 44. Технологія маркетингових досліджень;
 45. Управління організацією;
 46. Управління персоналом.
 47. Формування та контроль масиву даних.

 • Соціальна філософія
 • Політика і практика соціального забезпечення
 • Філософія
 • Історія України
 • Українська та зарубіжна культура
 • Українська ділова мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Релігієзнавство
 • Всесвітня історія
 • Соціально-трудові відносини
 • Профспілки у громадянському суспільстві
 • Соціальна політика
 • Політологія
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Основи екології
 • Безпека життєдіяльності
 • Цивільна оборона
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Педагогіка вищої школи
 • Глобалістика
 • Діловий етикет
 • Риторика