Навчально-тематичні плани

Навчально-тематичний план
навчального семінару для голів профспілкових комітетів первинних організацій, обраних вперше, і профспілкового активу, що не має досвіду роботи

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.

Рішення V з їзду ФПУ – у практичну діяльність профспілкових організацій

2

2

 

2.

Місце і роль профспілок в політичній системі сучасної України

2

2

 

3.

Історія профспілкового руху в Україні

2

2

 

4.

Діловодство в профспілковій організації

4

2

2

5.

Трудовий кодекс України: цілі, завдання. Основні принципи. Регулювання трудових відносин

4

4

 

6.

Колективний договір – засіб правового регулювання трудових відносин на підприємстві, в організації

4

2

2

7.

Правові основи і гарантії діяльності профспілок. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Особливості застосування

2

2

 

8.

Мотивація профспілкового членства. Робота з молоддю

4

2

2

9.

Організаційна робота в первинній профспілковій організації

2

2

 

10.

Фінансова робота у первинній організації профспілки

2

2

 

11.

Соціальне страхування в Україні. Діяльність Фондів соціального страхування. Участь профспілок в управлінні позабюджетними фондами

2

2

 

12.

Колективні дії профспілок на захист соціально-економічних прав працівників

2

1

1

13.

Права профспілок і їх представників по здійсненню контролю за станом охорони праці екології на підприємстві, організації

2

2

 

14.

Основи законодавства по пенсійному забезпеченню громадян України. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні

2

2

 

 

Разом

36

29

7


 

Навчально-тематичний план
навчального семінару для бухгалтерів профспілкових організацій

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.

Основні положення Концепції розвитку Федерації профспілок України

2

2

 

2.

Законодавча база фінансової діяльності профспілок. Основні принципи і особливості фінансової роботи за сучасних умов, фінансова політика профспілок

4

4

 

3.

Порядок складання прибуткової і видаткової частин кошторису профспілкового комітету

2

1

1

4.

Бухгалтерський облік у профспілковій організації

4

2

2

5.

Облікова політика фінансової діяльності первинної профспілкової організації

2

1

1

6.

Особливості бухгалтерського обліку майна профспілкової організації

2

2

 

7.

Ведення діловодства у бухгалтерії профспілкової організації. Облік первинних документів

2

1

1

8.

Порядок фінансових взаємовідносин з працівниками і членами профспілки. Оформлення трудових відносин

2

2

 

9.

Оподаткування фінансової діяльності профспілки. Взаємовідносини з податковими органами

4

2

2

10.

Оподаткування фізичних осіб. Особливості застосування в профспілкових організаціях

2

1

1

11.

Зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині оподаткування профспілкових організацій

2

2

 

12.

Розрахункові операції

2

1

1

13.

Відповідальність керівників та головних бухгалтерів за складання звітності

2

2

 

14.

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні

2

2

 

 

Разом

34

25

9

Примітка: Запропоновані теми підбираються для складання програми навчального семінару в обсязі, визначеному організаторами

 

Навчально-тематичний план навчального семінару для членів ревізійних комісій профспілкових організацій

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.

Основні положення Концепції розвитку Федерації профспілок України

2

2

 

2.

Законодавча база фінансової діяльності профспілок. Основні принципи і особливості фінансової роботи за сучасних умов, фінансова політика профспілок

4

4

 

3.

Бухгалтерський облік у профспілковій організації

4

4

 

4.

Особливості, зміст і планування роботи ревізійної комісії профспілкової організації за ринкових умов

2

2

 

5.

Завдання ревізійної комісії у здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності профкому

2

2

 

6.

Практика проведення ревізії виконання доходної і витратної частини кошторису профкому по профспілковому бюджету

4

2

2

7.

Практика контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку грошових засобів і матеріальних цінностей в профкомі

4

2

2

8.

Порядок оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності профкому

2

1

1

9.

Ведення діловодства у бухгалтерії профспілкової організації. Облік первинних документів

 

 

 

10.

Контроль правильності ведення діловодства, оформлення первинних документів, порядку ведення касових операцій у профспілкових організаціях

2

2

 

 

Разом

28

23

5

Примітка: Запропоновані теми підбираються для складання програми навчального семінару в обсязі, визначеному організаторами від профспілкової організації. Максимальна кількість занять на день – 5 (10 академічних годин).

 

Навчально-тематичний план навчального семінару для голів профспілкових комітетів «Практика роботи профспілкової організації за сучасних умов»

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.  

Рішення V з їзду ФПУ – у практичну діяльність профспілкових організацій

2

2

 

2.  

Історія профспілкового руху в Україні. Основні етапи його розвитку

2

2

 

3.  

Профспілковий рух на сучасному етапі. Місце і роль профспілок в політичній системі сучасної України

2

2

4

4.  

Актуальні проблеми сучасного міжнародного профспілкового руху

2

2

 

5.  

Трансформація політичної системи в Україні

2

2

 

6.  

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Особливості його практичного застосування

2

2

 

7.  

Мотивація профспілкового членства

2

2

 

8.  

Психологія ділового спілкування

2

2

 

9.  

Правові основи профспілок і гарантії виборних профспілкових працівників і активу

2

2

 

10.              

Правова основа соціального партнерства. Колективний договір як засіб захисту прав і інтересів працівників

2

2

 

11. 

Проблеми і особливості вирішення колективних трудових спорів. Взаємодія з Національною службою посередництва і примирення

 

 

 

12. 

Правові основи і гарантії діяльності профспілок. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Особливості застосування

2

2

 

13. 

Лідерство і імідж керівника

2

2

 

14. 

Профспілковим працівникам про вміння переконувати

2

2

 

15. 

Економічні проблеми розвитку соціальної сфери в контексті розбудови соціальної держави

2

2

 

16. 

Законодавство про охорону праці. Права профспілок і їх представників по організації і здійсненню громадського контролю за охороною праці

2

2

 

17. 

Приватизація, банкрутство і реструктуризація підприємств, дії профспілок щодо соціального захисту працівників

2

2

 

18. 

Основні питання законодавства про працю. Особливості регулювання трудових відносин у відповідності з Трудовим кодексом України

2

2

 

19. 

Проблема зайнятості. Соціальний захист звільнених і безробітних громадян, роль профспілок

2

2

 

20. 

Регіональні проблеми зайнятості та участь профспілок у їх розробці

2

2

 

21. 

Соціальне партнерство та тристоронній діалог в Україні: проблеми, досвід

2

1

1

22. 

Підготовка і проведення звітів і виборів у первинній профспілковій організації

2

1

1

23. 

Соціальне страхування в Україні. Діяльність Фондів соціального страхування

2

2

 

24. 

Основи законодавства щодо пенсійного забезпечення громадян України

2

2

 

25. 

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні

2

2

 

26. 

Законодавство про оподаткування. Новий порядок оподаткування фізичних осіб

2

2

 

27. 

Організація і проведення підвищення кваліфікації профспілкового активу за допомогою дистанційного навчання

2

2

 

28. 

Інтернет і профспілки

2

2

 

29. 

Особливості презентації власних думок за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

2

1

1

30. 

Нові інформаційні технології у роботі профспілкового лідера

2

2

 

31. 

Збереження духовних скарбів народу – важливе завдання профспілок

2

2

 

32. 

Основні форми профспілкових акцій і технологія їх проведення

2

2

 

 

Разом

64

57

7

Примітка: Запропоновані теми підбираються для складання програми навчального семінару в обсязі, визначеному організаторами від профспілкової організації. Максимальна кількість занять на день – 5 (10 академічних годин).