Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПРО ЦЕНТР

У Центрі розвитку профспілкової освіти Академії праці, соціальних відносин і туризму здійснюється навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу, всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань, а також організація корпоративних навчальних заходів за замовленням інших громадських організацій, установ та підприємств.

Підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу здійснюється у короткостроковій формі навчання. Фінансування навчання здійснюється  організаціями – замовниками.

Організованому навчанню та підвищенню кваліфікації підлягають:

 • керівники членських організацій ФПУ;
 • керівники галузевих комітетів та рад профспілок середньої ланки;
 • голови профспілок первинних організацій;
 • спеціалісти апаратів членських організацій;
 • голови ревізійних комісій членських організацій;
 • бухгалтери, скарбники профорганів;
 • організатори профспілкового навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організація навчання здійснюється для профспілкових діячів трьох рівнів:

 • виборних профспілкових працівників – керівників профорганів вищого рівня – обкомів, міськкомів, райкомів;
 • працівників виконавчих апаратів профспілкових органів (кадрового складу виконавчих апаратів);
 • профспілкових активістів – членів профспілок, обраних до складу виборних органів профспілок. 

Навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активістів здійснюється за темами: 

 • Історія і передовий досвід профспілкового руху в Україні і міжнародний профспілковий рух.
 • Глобалізація і профспілки. Стандарти МОП.
 • Соціальне партнерство як метод регулювання соціально-трудових відносин.
 • Ринок праці і зайнятість: місце і роль профспілок.
 • Соціально-правовий захист профспілками працівників підприємств. Правові основи захисту трудових прав найманих працівників.
 • Контроль профспілок за охороною праці - запорука життя і здоров'я працівників.
 • Колективні трудові спори: теорія і практика.
 • Профспілки і молодь.
 • Формування та реалізація гендерної політики в профспілках.
 • Завдання та діяльність профспілок щодо захисту духовних, соціально-культурних прав та інтересів працівників, їхніх сімей.
 • Мотивація профспілкового членства.
 • Організаційно-статутні питання діяльності профспілок.
 • Кадрова політика профспілок.
 • Інформаційна робота в профспілках.
 • Фінансова робота в профспілкових організаціях.
 • Діловодство в профспілкових організаціях.
 • Господарська діяльність профспілкових організацій.
 • Імідж профспілкового лідера.
 • Психологія ділового спілкування.
 • Використання нових інформаційних технологій

Навчання у Центрі відбувається за заявками Центральних комітетів всеукраїнських профспілок та керівництва регіональних профоб’єднань.

Заявки приймаються щорічно до 20 вересня і на їх основі фомується план роботи Центру на поточний навчальний рік.

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації складаються з урахуванням пропозицій галузевих і регіональних профспілкових організацій, рекомендацій Науково-методичної ради ФПУ, постанов Президії ФПУ щодо навчання та розглядаються і погоджуються в установленому порядку.

Для організації навчального процесу Центр на договірній основі запрошує професорсько-викладацький склад Академії, керівників управлінь та спеціалістів апарату ФПУ, провідних вчених та науковців у відповідних галузях, представників органів виконавчої влади.

Послуги (мешкання в гуртожитку та оренда аудиторій) для профспілкових груп – членських організацій ФПУ оплачуються за пільговим тарифом.

Положення про Центр розвитку профспілкової освіти (pdf)

Події в центрі