Центр розвитку профспілкової освіти

ПРО ЦЕНТР

У Центрі розвитку профспілкової освіти Академії праці, соціальних відносин і туризму здійснюється навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу, всеукраїнських профспілок і регіональних профоб'єднань, а також організація корпоративних навчальних заходів за замовленням інших громадських організацій, установ та підприємств.

Підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу здійснюється у короткостроковій формі навчання. Фінансування навчання здійснюється  організаціями – замовниками.

Організованому навчанню та підвищенню кваліфікації підлягають:

 • керівники членських організацій ФПУ;
 • керівники галузевих комітетів та рад профспілок середньої ланки;
 • голови профспілок первинних організацій;
 • спеціалісти апаратів членських організацій;
 • голови ревізійних комісій членських організацій;
 • бухгалтери, скарбники профорганів;
 • організатори профспілкового навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організація навчання здійснюється для профспілкових діячів трьох рівнів:

 • виборних профспілкових працівників – керівників профорганів вищого рівня – обкомів, міськкомів, райкомів;
 • працівників виконавчих апаратів профспілкових органів (кадрового складу виконавчих апаратів);
 • профспілкових активістів – членів профспілок, обраних до складу виборних органів профспілок. 

Навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників та активістів здійснюється за темами: 

 • Реформи в Україні: політична ситуація, економічні реалії, виклики для профспілок.
 • Основні проблеми у сфері соціального захисту. Дії профспілок на забезпечення ефективного соціального захисту населення.
 • Мотивація профспілкового членства. Залучення нових членів до профспілки. Профспілковий органайзинг.
 • Правові підстави діяльності профспілок. Нормативно-правові акти профспілок. Завдання профспілок щодо захисту прав спілчан.
 • Роль інформації у профспілковому русі. Використання ЗМІ для створення позитивного іміджу Профспілки.
 • Формування позитивного іміджу профспілкового лідера.
 • Повноваження та правові підстави для здійснення громадського контролю за законодавством з охорони праці. Основні завдання профспілок щодо вдосконалення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
 • Актуальні питання трудового законодавства. Практика контролю профспілок за його дотриманням.
 • Проблемні питання організації державного та громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
 • Колективний договір – головний механізм захисту соціально-трудових прав і професійних інтересів найманих працівників.
 • Актуальні питання оплати праці. Державні соціальні гарантії у сфері оплати праці (мінімальна заробітна плата). Договірне регулювання у сфері оплати праці.
 • Молодь і профспілки.
 • Організаційна робота первинної профспілкової організації, планування роботи.
 • Використання PR-технологій у роботі профспілкової організації.
 • Комунікативна підготовка команди переговорників за сучасних умов.
 • Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину під час ведення колективних переговорів.
 • Ділова комунікація в організаціях. Культура мовлення як складова професійної компетентності. Управлінська риторика.
 • Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і профспілковій діяльності.
 • Управління конфліктами в процесі профспілкової діяльності. Як передбачити поведінку людей.

Навчання у Центрі відбувається за заявками Центральних комітетів всеукраїнських профспілок та керівництва регіональних профоб’єднань.

Заявки приймаються щорічно до 20 вересня і на їх основі фомується план роботи Центру на поточний навчальний рік.

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації складаються з урахуванням пропозицій галузевих і регіональних профспілкових організацій, рекомендацій Науково-методичної ради ФПУ, постанов Президії ФПУ щодо навчання та розглядаються і погоджуються в установленому порядку.

Для організації навчального процесу Центр на договірній основі запрошує професорсько-викладацький склад Академії, керівників управлінь та спеціалістів апарату ФПУ, провідних вчених та науковців у відповідних галузях, представників органів виконавчої влади.

Послуги (мешкання в гуртожитку та оренда аудиторій) для профспілкових груп – членських організацій ФПУ оплачуються за пільговим тарифом.

Положення про Центр розвитку профспілкової освіти (pdf)

Події в центрі