Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

1. Введення у профспілкову роботу (семінар – практикум для масового навчання голів профкомів, обраних вперше)

Основною метою проведення семінару–практикуму є зміцнення профспілкових організацій, яке неможливе без підготовки керівників профспілкових організацій. Особливу увагу слід приділити навчанню голів профкомів, обраних вперше. Тому до програми семінару увійшли питання, які розкривають суть профспілки, починаючи із історії виникнення профспілкового руху, його розвитку, а також зміст і форми, основні принципи і напрями діяльності профспілок сьогодення. Значна увага приділена темі колективного договору, як основі профспілкової діяльності, показнику дієвості організації. Питання вирішення колективного трудового конфлікту розкривається із акцентом на законодавчий аспект і уникнення страйку через використання альтернативних способів його вирішення. Вивчення питання мотивації профспілкового членства пропонується, в основному, проведенням практичних занять на теми причин вступу і виходу із профспілки, формування іміджу профспілки, її інформаційної діяльності як вирішальних складових мотивації до вступу.

Важливою формою проведення занять є практичні заняття, що складають третину загальних годин навчання. На допомогу викладачам окрім тематичного плану та навчальної програми запропонована примірна організаційна програма семінару-практикуму, повністю розроблені практичні заняття і додатки.

Розробник: Вериковська Т.В.


2. Як підготувати команду переговорників для успішного укладання угод (методична розробка на допомогу профспілковим викладачам)

У цій методичній розробці показана концепція навчального семінару для команди переговорників, основою якого є проведення практичних занять з використанням активних методів навчання, а також опис та технологія застосування цих методів. Крім того, запропоновано робочі теоретичні матеріали і додатки, які можна використати при підготовці семінару.

Робота розрахована на профспілкових викладачів, які будуть здійснювати підготовку переговорної команди з укладання угод різних рівнів. За основу взято переговори з укладання колективного договору, як основи профспілкової діяльності, показника дієвості організації.

Розробник: Вериковська Т.В.


3. Довідник організатора масових акцій протесту профспілок

У роботі відображені суть і нормативна база масових акцій протесту, технологія їх проведення, шляхи та правова база вирішення колективних трудових спорів.

Практичні поради щодо техніки публічних виступів дозволяє донести її мету до свідомості громадськості через засоби масової інформації в неспотвореному вигляді.

Розробка виконана у вигляді запитань і відповідей, що дозволяє сконцентрувати увагу на питаннях, які цікавлять організатора протесаної акції в певний момент, і робить її зручною для користування.

Схематичне зображення процедури вирішення колективного трудового спору допомагає систематизувати викладений матеріал.

Методична розробка призначена для системи профспілкового навчання і розрахована для слухачів факультетів підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та навчально-методичних центрів профспілок.

Розробник: Вериковська Т.В.


4. Як удосконалити роботу з кадрами у профспілкових організаціях

Дана робота містить у собі роздуми і рекомендації щодо покращення роботи працівників у профспілкових організаціях, що грунтується на розробці досконалої системи роботи з кадрами як у первинних так і у організаціях вищого рівня.

Розробник: Вериковська Т.В.