Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку.