Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку.

Монографія
Автор(-и): 
Харкянен Л.В., Головко М.Л., Капелюшний В.П., Балабанов Г.В., Петренко В.М., Голованов С.О.

У книзі узагальнено досвід соціально-економічного та духовного розвитку України за роки незалежності, а також розглянуто історичні
аспекти становлення України як держави.
Для слухачів факультетів і навчальних центрів підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та широкого кола читачів.

Інформаційні системи для сучасних бізнес-аналітиків.

Монографія
Автор(-и): 
Тимашова Л.А., Бондар Л.А., Лещенко В.А., Ткаченко Т.В., Кондиріна А.Г.

У монографії розглядаються основні проблеми, пов’язані зі створенням інформаційних систем для сучасних бізнес-аналітиків, інструменти у вигляді перспективних інформаційних технологій, якими можна скористатися, розв’язуючи економічні та менеджерські задачі. Аналізуються найтиповіші ситуації, з якими можуть щоденно стикатися бізнес-аналітики під час пошуку шляхів оптимальних рішень для управління. Велика увага приділяється питанням еволюції інформаційних систем, які набули поширення останнім часом. Наводиться багато корисних прикладів застосування інформаційних систем у бізнесі.
Для бізнес-аналітиків, економістів, менеджерів, керівників вищої та середньої ланки, провідних спеціалістів з управління, співробітників відділів інформаційних систем, аспірантів та студентів, а для тих хто проектуватиме та використовуватиме інформаційні системи та технології для своїх фірм.