Обговорення освітньої програми

Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та усіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітньо-професійних програм: «Публічне управління та адміністрування» підготовки магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування» підготовки бакалавра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  в Академії праці, соціальних відносин і туризму, з метою підтвердження релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку (e-mail: publ.adm.apsvt@gmail.com)  або заповнити онлайн-форму

Заповнити форму

Проект освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»