Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Кафедра публічного управління та публічної служби


   Місією кафедри є якісна підготовка здобувачів вищої освіти (бакалаврів, магістрів та докторів філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, які набувають професійних компетенцій з вироблення державної економічної політики та запровадження повсюдного врядування. Реалізація місії здійснюється на основі застосування інноваційних науково-методичних розробок та унікальних освітніх програм у сфері державного управління та місцевого самоврядування