Кафедра економіки підприємства та менеджменту

Випусковою кафедрою є кафедра економіки підприємства та менеджменту, яка входить до складу факультету економіки соціальних технологій та туризму. Навчання та набір на кафедрі здійснюється за освітніми рівнями (перший) бакалавр, (другий) магістр та (третій) доктор філософії за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:

051 Економіка

073 Менеджмент (переглянути Презентацію спеціальності)

Переглянути презентацію "Фінансово-економічна безпека"

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (переглянути Презентацію спеціальності)

Кваліфікація науково-педагогічного складу відповідає профілю кафедри і навчальним дисциплінам. На кафедрі працює 13 викладачів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедр, насамперед, спрямована на якісну підготовку фахівців у вищій школі, використання прогресивних методик навчання та виховання

Викладачі кафедри ведуть наукові дослідження за такою тематикою:

  • вдосконалення нормування та організації оплати праці на підприємствах України;
  • управління консалтинговою діяльністю;
  • економічні аспекти вдосконалення організації виробництва і праці;
  • інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства та її регулювання;
  • соціальна конкурентоспроможність країни.

 

 

Професорський склад та доценти кафедри здійснюють рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів тощо.

За останні п’ять років функціонування кафедри економіки підприємства та менеджменту було захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано 112 наукових робіт, здійснено 120 виступів на наукових конференціях.

Освітні програми спеціальності "Менеджмент"

Освітні програми спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Наукова робота та участь в проєктах
Практики наших студентів
Наші випускники
Опитування здобувачів вищої освіти

 

 Завідувач кафедри