Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ОП «Менеджмент» ОС «бакалавр» 

Перелік дисциплін по рокам навчання

 

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «бакалавр» 

Перелік дисциплін по рокам навчання


Навчальні дисципліни, закріплені за викладачами кафедри:

Чорнодід Ігор Степанович

 • Національна економіка
 • Потенціал і розвиток підприємства

 

Коваленко Сергій Миколайович

 • Управління проектами
 • Інформаційне забезпечення професійної діяльності

 

Василець Неля Михайлівна

 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічне діагностування підприємницької діяльності
 • Проектний аналіз
 • Економіка підприємства

 

Головко Ярослав Дмитрович

 • Корпоративна соціальна відповідальність

 

Сидоренко Ірина Олексіївна

 • Стратегічний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент в туристичній індустрії
 • Операційний менеджмент
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Міжнародний менеджмент


Турло Наталія Платонівна

 • Інноваційно-інвестиційний менеджмент в туризмі
 • Аналіз господарської діяльності
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка


Бєлоус Наталя Дмитрівна

 • Ризик менеджмент в туризмі
 • Управлінський облік


Корольова Наталія Миколаївна

 • Ділове адміністрування


Волох Людмила Василівна

 • Математика для менеджерів
 • Економіко-математичні методи та моделі


Петренко Володимир Максимович

 • Мікроекономіка
 • Менеджмент
 • Економічна політика
 • Лідерство
 • Теорія організацій


Літвін Олена Геннадіївна

 • Історія економіки та економічної думки
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Контролінг


Іванова Тетяна Георгіївна

 • Ділове адміністрування


Оніщик Анастасія Володимирівна

 • Управління витратами

 

Іващенко Тетяна Олександрівна

 • Державне та регіональне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Тренініг "Менеджмент малого бізнесу"
 
Харченко Тетяна Олександрівна
 • Логістика
 • Теорія організацій

Мартиненко Ірина Анатоліївна
 • Математика для менеджерів
 • Математика для економістів