Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ОП «Менеджмент» ОС «бакалавр» 

Перелік дисциплін по рокам навчання

 

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «бакалавр» 

Перелік дисциплін по рокам навчання


ОП «Менеджмент» ОС «магістр»

Перелік дисциплін по рокам навчання


ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «магістр» 

Перелік дисциплін по рокам навчання


Навчальні дисципліни, закріплені за викладачами кафедри:

Чорнодід Ігор Степанович

 • Національна економіка
 • Потенціал і розвиток підприємства

 

Коваленко Сергій Миколайович

 • Управління проектами
 • Інформаційне забезпечення професійної діяльності

 

Василець Неля Михайлівна

 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічне діагностування підприємницької діяльності
 • Проектний аналіз
 • Економіка підприємства

 

Головко Ярослав Дмитрович

 • Корпоративна соціальна відповідальність

 

Сидоренко Ірина Олексіївна

 • Стратегічний менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент в туристичній індустрії
 • Операційний менеджмент
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Міжнародний менеджмент


Турло Наталія Платонівна

 • Інноваційно-інвестиційний менеджмент в туризмі
 • Аналіз господарської діяльності
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка


Бєлоус Наталя Дмитрівна

 • Ризик менеджмент в туризмі
 • Управлінський облік


Корольова Наталія Миколаївна

 • Ділове адміністрування


Волох Людмила Василівна

 • Математика для менеджерів
 • Економіко-математичні методи та моделі


Петренко Володимир Максимович

 • Мікроекономіка
 • Менеджмент
 • Економічна політика
 • Лідерство
 • Теорія організацій


Літвін Олена Геннадіївна

 • Історія економіки та економічної думки
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Контролінг


Іванова Тетяна Георгіївна

 • Ділове адміністрування


Оніщик Анастасія Володимирівна

 • Управління витратами

 

Іващенко Тетяна Олександрівна

 • Державне та регіональне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Тренініг "Менеджмент малого бізнесу"
 
Харченко Тетяна Олександрівна
 • Логістика
 • Теорія організацій

Мартиненко Ірина Анатоліївна
 • Математика для менеджерів
 • Математика для економістів