Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу створена в 1993 році у складі економічного факультету Академії праці та соціальних відносин.

Головна місія кафедри полягає в забезпеченні якісної високопрофесійної підготовки фахівців з маркетингу згідно з галузевими стандартами вищої освіти. Робота кафедри зорієнтована на  максимальне задоволення як потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності, так і кінцевих споживачів (роботодавців) –  у висококласних спеціалістах-маркетологах.

Кафедра маркетингу забезпечує підготовку фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів  «бакалавр» та «магістр», а також викладання дисциплін маркетингової орієнтації студентам інших напрямів підготовки.

Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності "Маркетинг" та анотації навчальних дисциплін

Наші випускники працюють у рекламних агенціях, консалтингових фірмах, комерційних банках, на підприємствах, що є лідерами у багатьох галузях бізнесу в Україні. Їх спеціальність та набуті знання з маркетингу відкривають перед ними двері як невеликих приватних підприємств, так і потужних міжнародних компаній.

На кафедрі маркетингу працює 6 висококваліфікованих викладачів і 1 професор, з них: 4 доцентів, 5 кандидатів економічних наук, один старший викладач.

Очолює кафедру Корчинська Олена Антонівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент.

Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

Хто такий МАРКЕТОЛОГ? Переглянути презентацію

 

See video
Творчі напрацювання наших студентів (Відеоролік знятий студентами)