Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра забезпечує викладання багатьох професійно-орієнтованих дисциплін фахового спрямування «Маркетинг».

Кафедрою викладається  25 навчальних дисциплін.

Закріплення дисциплін за викладачами кафедри.

Чорнодід Ігор Степанович, кандидат еконічних наук, доцент:

 • зовнішня економічна діяльність;
 • маркетинг послуг;
 • маркетингова політика розподілення;
 • управління ЗЕД;
 • маркетингова товарна політика;
 • інфраструктура товарного ринку;
 • МСБ.

Шолудченко Сергій Васильович, кандидат економічних наук, доцент:

 • управління якістю;
 • товарознавство
 • товарна інноваційна політика
 • інноваційна політика фінансових корпорацій.
Жук Оксана Іванівна, старший викладач:
 • маркетинг
 • маркетингові комунікації
 • управління виставковою діяльністю
 • маркетинг промислового підприємства
 • стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Корчинська Олена Антонівна, професор, кандидат економічних наук:
 • комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • маркетингове ціноутворення 
 • рекламний менеджмент
 • маркетингова цінова політика
Бабічева Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент:
 • кон'юктура та ціни світових ринків
 • стратегічний маркетинг
Буряк Руслан Іванович, кандидат економічних наук, доцент:
 • маркетинговий менеджмент
 • паблік рілейшинз