Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

В умовах ринкової економіки одним з найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську і наукову діяльність на підприємствах, в посередницьких і торговельних організаціях, на товарних біржах, у службах постачання і збуту, науково-дослідних установах, консалтингових та рекламних фірмах, відповідних підрозділах банків і органах державного управління.

 Кафедра маркетингу створена в 1993 році у складі економічного факультету Академії праці та соціальних відносин.

Кафедра маркетингу АПСВІТ - це місце для тих, хто хоче розвиватися в галузі маркетингу та бізнесу, навчатися від найкращих викладачів, які мають досвід роботи в різних галузях маркетингу, а також здобути практичний досвід роботи в провідних компаніях. 

  Головна місія кафедри полягає в забезпеченні якісної високопрофесійної підготовки фахівців з маркетингу згідно із стандартами вищої освіти. Робота кафедри зорієнтована на  максимальне задоволення як потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності, так і кінцевих споживачів (роботодавців) –  у висококласних спеціалістах-маркетологах. Наші студенти мають можливість отримати високоякісну освіту в галузі маркетингу, навчитися використовувати інноваційні маркетингові стратегії та інструменти, вивчити практичний досвід відомих маркетологів та спеціалістів в галузі бізнесу. 

Маркетинг став тією сферою, яка найбільше використовує штучний інтелект та цифрові технології.

Освітня програма «Маркетинг» спрямована на підготовку високоінтелектуальних, конкурентоспроможних професіоналів-інноваторів у сфері маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення, фаховими компетентностями на основі принципів інноваційності та креативності з використанням Digital-технологій та інструментарію Інтернет-маркетингу, що є необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій.

 Кафедра маркетингу забезпечує підготовку фахівців з маркетингу освітніх рівнів  «бакалавр» та «магістр», а також викладання дисциплін маркетингової орієнтації студентам інших спеціальностей.

Наші випускники працюють у рекламних агенціях, консалтингових фірмах, комерційних банках, на підприємствах, що є лідерами у багатьох галузях бізнесу в Україні. Їх спеціальність та набуті знання з маркетингу відкривають перед ними двері як невеликих приватних підприємств, так і потужних міжнародних компаній.

На кафедрі маркетингу працює 6 науковців, з них 2 доктори наук, 3 кандидати наук.

Очолює кафедру кандидат економічних наук, Писаренко Надія Василівна.

Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробуються на наукових та науково-практичних конференціях.

Основні переваги для студентів:

✔            актуальний контент. Навчаючись на спеціальності Ви можете бути впевнені в актуальності ваших знань і компетенцій;

✔            міжнародний статус. Системна методологія, чітка структура і логіка кожного курсу подібно до провідних університетів світу;

✔            практична спрямованість. Отримання слухачами актуальних інструментів аналітики, що дає комплексний підхід до вирішення стратегічних маркетингових завдань, проблем стратегічного менеджменту та управління конкурентоспроможністю бізнесу

 Освітні програми

Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності "Маркетинг"

 

 

Хто такий МАРКЕТОЛОГ? Переглянути презентацію

 

See video
Творчі напрацювання наших студентів (Відеоролік знятий студентами)