Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра маркетингу створена в 1993 році у складі економічного факультету Академії праці та соціальних відносин.

Головна місія кафедри полягає в забезпеченні якісної високопрофесійної підготовки фахівців з маркетингу згідно із стандартами вищої освіти. Робота кафедри зорієнтована на  максимальне задоволення як потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності, так і кінцевих споживачів (роботодавців) –  у висококласних спеціалістах-маркетологах.

Кафедра маркетингу забезпечує підготовку фахівців з маркетингу освітніх рівнів  «бакалавр» та «магістр», а також викладання дисциплін маркетингової орієнтації студентам інших спеціальностей.

Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності "Маркетинг"

Наші випускники працюють у рекламних агенціях, консалтингових фірмах, комерційних банках, на підприємствах, що є лідерами у багатьох галузях бізнесу в Україні. Їх спеціальність та набуті знання з маркетингу відкривають перед ними двері як невеликих приватних підприємств, так і потужних міжнародних компаній.

На кафедрі маркетингу працює 7 науковців, з них 2 доктори наук, 3 кандидати наук.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Корчинська Олена Антонівна.

Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

Хто такий МАРКЕТОЛОГ? Переглянути презентацію

 

See video
Творчі напрацювання наших студентів (Відеоролік знятий студентами)