Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія.