В.о. проректора з наукової роботи

Оніщик Юрій Віталійович – в.о. проректора з наукової роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та  фінансового права, доктор юридичних наук, професор.

У 2004 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста в Національній академії державної податкової служби України.

Протягом 2004-2009 рр. працював в органах державної податкової служби України.

У 2008 році закінчив аспірантуру Національного університету державної податкової служби України та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правовий статус організації – платника податку» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

З 2009 по 2016 рр. працював на кафедрі фінансових розслідувань Національного університету державної податкової служби України, протягом 2009-2014 рр. – доцент кафедри, 2014-2016 рр. – професор кафедри.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект» (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Цього ж року присвоєно вчене звання доцента. У 2021 році присвоєно вчене звання професора.

З 2016 по 2019 рр. працював на кафедрі конституційного, адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних відносин і туризму. Протягом вересня-грудня 2016 р. - професор кафедри, з грудня 2016 р. по червень 2019 р. - завідувач кафедри. З червня 2019 року по вересень 2019 року був завідувачем кафедри конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права Академії праці, соціальних відносин і туризму. З вересня 2019 року по теперішній час є завідувачем кафедри конституційного, адміністративного та фінансового  права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Напрямками наукових інтересів є проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування, митне законодавство, міжнародне співробітництво у боротьбі з правопорушеннями у податковій та митній сферах. Найбільш предметно цими питаннями почав займатися з 2005 р. За цей період опубліковано понад 100 наукових праць.

Викладацьку та наукову діяльність поєднує з адвокатською. Є засновником та керуючим адвокатського бюро “ЮРІЯ ОНІЩИКА” та адвокатом адвокатського об’єднання “ІГОЛАН”.

Юрій Віталійович є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, Асоціації фінансового права України, Комітету з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України, Науково-практичної ради Ради адвокатів Київської області, редактором тематичного випуску з права журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму», переможцем конкурсу наукових досягнень за підсумками 2016/2017 навчального року в Академії праці, соціальних відносин і туризму.


Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qTGtMmIAAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3355-3392 

Контактна інформація: onischyk.yv@socosvita.kiev.ua