Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Литвиненко Віктор Іванович — в.о. ректора, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. 

Пройшов трудовий шлях в правоохоронних органах, вийшовши у відставку в званні генерал-лейтенанта міліції.

З 2002 року присвятив себе науково-педагогічній діяльності. Протягом останніх 20 років здобув науковий ступінь кандидата (за спеціальністю 12.00.09) та доктора юридичних наук (за спеціальністю 12.00.07), отримав вчене звання професора кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності.

Починаючи з 2003 року – Начальник Вищих Академічних Курсів Академії МВС України.

В період з 2011 по 2012 рік – завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

З 2010 року по 2019 рік працював на посаді професора кафедри адміністративного права, завідувача кафедри міжнародного права, Директора Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого в Міжрегіональній Академії управління персоналом.

З грудня 2019 року по лютий 2021 року обіймав посаду головного наукового співробітника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України.

З березня 2021 року, Постановою Президії Федерації професійних спілок України від 02.03.2021 року № П-33-2г, призначений виконувачем обов’язків ректора Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Автор понад 120 наукових праць. Науковий інтерес Литвиненка В. І. зосереджено у галузі адміністративного права, проблем протидії організованій злочинності та корупції.

Член редакційної колегії двох фахових видань з юридичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.142.02 зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Нагороджений численними державними та відомчими нагородами МВС та МОН України у томи числі нагородами зарубіжних країн.

 

Контакти

тел.: +38 (044) 526-05-13

E-Mail: rector@socosvita.kiev.ua