Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Буяшенко Вікторія Василівна – доктор філософських наук, професор

Народилася у м. Амвросієвка Донецької області.

Закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Професійну діяльність розпочала  в 1991 р. на кафедрі філософії Горлівського педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка на тему: «Ментальність як парадигма співбуття» за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія. 2001 р. отримала вчене звання доцента. У 2011 р. захистила на засіданні спеціалізованої вченої  ради Д 26. 001. 17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка докторську  дисертацію на тему: «Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз)» за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. 2012 р. отримала вчене звання професора.

З 1996 р. працювала старшим викладачем на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; з 1996-2006 рр. – ученим секретарем Вченої ради Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; 2000-2005 рр. – директором культурно-мистецького центру Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; 2005-2011рр. – деканом факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. У грудні 2014 р. обрана на посаду ректора загальними зборами трудового колективу Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Співпраця з інституціями держави та громадянського суспільства:

 • 2010-2014  р. член Президії науково-методичної комісії з соціального забезпечення (1301), голова підкомісії з соціальної роботи (130102).
 • З 2011 р. член науково-методичної ради ФПУ.

Автор близько 75 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: проблема розуміння в контексті культури; феномен ментальності та теоретичні форми його експлікації; ментальність і національний характер; історія української філософії; проблема самоідентифікації українського народу; проблема викладання філософії у вищих учбових закладах; соціокультурний вимір глобалізації; проблема професіоналізації соціальної роботи в українському освітньому просторі; проблеми соціальної підтримки в життєдіяльності суспільства; недержавні вищі навчальні заклади і державна політика освіти в Україні; сталий розвиток і сучасна парадигма освіти; гідна праця; соціальна відповідальність.

Нагороджена:

 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • Подякою Асоціації недержавних вищих навчальних закладів України;
 • Подякою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • Подякою комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України;
 • Нагрудним знаком Федерації профспілок України «профспілкова відзнака»;
 • Медаллю «Японсько-українська дружба та співробітництво»;
 • Нагрудним знаком «Почесний працівник туризму України»;
 • Почесною відзнакою Асоціації недержавних вищих навчальних закладів України «За духовне відродження нації»;
 • Почесною відзнакою Асоціації вугільних підприємств «Свята великомучениця Варвара».

 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=22P0JOAAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5585-2038

Контакти

тел.: +38 (044) 526-05-13

E-Mail: rector@socosvita.kiev.ua