Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Буяшенко Вікторія Василівна, доктор філософських наук, професор.


Народилася 28.12.1966 р. у м. Амвросієвка Донецької області.

У 1991 р. закінчила з відзнакою філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

З 1991-1993 рр. працювала асистентом на кафедрі філософії Горлівського педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської.

1993 р. поступила до аспірантури філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка на кафедру філософії.

1997р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ментальність як парадигма співбуття» за спеціальністю 09.00.04 — філософська антропологія, науковий керівник: доктор філософських наук, професор Горак Г.І.

З 1996 р. працювала старшим викладачем на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; з 1996-2006рр. – ученим секретарем ради; 2000-2005рр. – директором культурно-мистецького центру; 2005-2011рр. – деканом факультету соціального управління.

У 2001р. отримала вчене звання доцента.

З 2010 р. член Президії науково-методичної комісії з соціального забезпечення (1301), голова підкомісії з соціальної роботи (130102).

З 2011 р. член науково-методичної ради ФПУ. У 2012 р. отримала вчене звання професора.

У 2011 р. захистила на засіданні спеціалізованої вченої  ради Д 26. 001. 17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка докторську  дисертацію на тему: «Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз)» за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, науковий керівник: доктор філософських наук, професор Ящук Т.І.

Автор близько 65 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: проблема розуміння в контексті культури; феномен ментальності та теоретичні форми його експлікації; ментальність і національний характер; історія української філософії; проблема самоідентифікації українського народу; проблема викладання філософії у вищих учбових закладах; соціокультурний вимір глобалізації; проблема професіоналізації соціальної роботи в українському освітньому просторі; проблеми соціальної підтримки в життєдіяльності суспільства.

Нагороджена:

  • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;
  • Подякою Асоціації недержавних вищих навчальних закладів України;
  • Медаллю «Японсько-українська служба та співробітництво».