Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Коваленко Сергій Миколайович — проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Народився 09.09.1961 р. у с. Синява Рокитнянського району Київської області.

У 1982 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького.

Під час навчання в інституті розпочав наукову діяльність, де у складі наукової групи займався методами обробки (кодування, декодування) факсимільної інформації на замовлення Київського відділення Науково-дослідного інституту зв'язку. По закінченні інституту рік працював учителем математики Іванівської середньої школи Бориспільського району Київської області. Закінчив аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім.О.М.Горького за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння і математична фізика". З 1986 до 1994 р. працював у цьому самому інституті на посадах: асистента кафедри вищої математики; асистента та викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки; викладача і доцента кафедри математичного аналізу. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вивід асимптотичних формул для розв'язків систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь", а у 1991 р. – отримав вчене звання доцента.

З 1994 р. – завідувач кафедри вищої математики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; згодом – заступник декана та декан економічного факультету. З 2007 р. – проректор з наукової роботи, де окрім організації наукової роботи займається питаннями впровадження інформаційних технологій у навчальний процес та системи управління вищим навчальним закладом. Під час роботи в Академії обирався головою профкому.

Автор близько 30 наукових та навчально-методичних праць із таких напрямів: розробка асимптотичних методів аналізу диференціально-функціональних рівнянь; нових методів обробки факсимільної інформації та систем автоматизованого управління парком літальних апаратів (госпдоговірна тематика), застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, методика викладання дисциплін математичного циклу у вищому закладі освіти. Крім згаданих тем, займається також проблемами використання інформаційних технологій в економіці та викладанні навчальних дисциплін студентам економічних спеціальностей.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Контакти

тел.: (+38044) 526-50-00

E-Mail: kovalenko@socosvita.kiev.ua