Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму


Чорнодід Ігор Степанович

проректор з навчально-педагогічної роботи,

доктор економічних наук, професор.

 

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2001 році за спеціальністю «Економічна теорія».

 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202442164
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zoVq-icAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4464-2641

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Теоретико-методологічні і прикладні аспекти соціальної конкурентоспроможності країни, проблеми та перспективи економічного зростання країн, теорія та практика забезпечення економічної безпеки держави, питання ринку праці та зайнятості.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Чорнодід І.С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення [монографія] / І.С.Чорнодід. – Чернівці: Технодрук, 2014 – 384 с. (23,3 друк. арк.). Монографія

 -Економічна безпека. Навчальний посібник. За редакцією Варналія З.В. Чорнодід І.С., Київ -2009.- Видавництво- Знання..- 647 с. Навчальний посібник

-Ihor Chornodid.  Modeling the Social and Human Capital Factors Effect On the Cross-Country Income Differences / Chornodid   Ihor, Bazhenova Olena // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops.- Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. P. 169-178. Scopus

-Ihor Chornodid, Olena Bazhenova, Nataliia Belous. Economic Security Assessment System of Enterprisesin Emergent Situations. // Globalization & Busines. The Institute for the Research of Economic and Social Problems of  Globalization. Pp. 11-19. 2020.

-Чорнодід І.С., Баженова О.В., Умови торгівлі та індустріалізація: реалії в Україні// Теоретичні та практичні проблеми економіки, 1/2 (40/41). – 2020. – с.21-34.

- Ihor Сhornodid, Ruslan Buriak , Maryna Rudenko (2018) Marketing research of table eggs market // Baltic journal of economic studies. Vol.  4(2018) p. 69-75. Web of Science

- Ihor Chornodid, Oksana Zhylinska, Marianna Oliskevych, Olena Bazhenova Terms of Trade and Industrialization: Case of Economies with Manufacturing Exports. // Scientific Papers of University of Pardubice. Vol. 28. Issue 2.  2020. P.1-10. Scopus

- Igor Chornodid, Tetiana Ivashchenko , Andrii Ivashchenko/ The business assistant service as one of the promising areas for the adoption of ai technologies in the enterprise / / Business: Theory and Practice ISSN 1648-0627 / eISSN 1822-4202 2020 Volume 21 Issue 2: 588–597  Scopus

- Anton Filipenko, Olena Bazhenova, Roman Stakanov, Ihor Chornodid Influence of Economic Sanctions: Empirical Evidence for Iran and Russia Conference paper First Online: 01 April 2021, Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE),  

- Chornodid I, Bazhenova O, Yarmolenko Y, Golubev O, Early warning system  of external sustainability of an economy: case of ukraine // Financial and credit activities: problems of theory and practice  2021 N 4 (39) Web of Science

- Чорнодід, І., Лугова V. ., Лупенко Y., Гуторов A., Гуляєва L., & Бакун Y. (2022). Прекаризація як властивість сучасного ринку праці україни в умовах деформації системи зайнятості . Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 6(41), 544–555. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251530 Web of Science

- Чорнодід Ігор. Взаємодія системи освіти та ринку праці: проблеми та перспективи. Економічний дискурс. Випуск 3-4, 2021. С.87-95.

- Чорнодід І.С., Впровадження досвіду ринкових економік у соціальну орієнтацію економіки україни//Проблеми сучасних трансформацій. Електронний науково-практичний журнал  журнал/ серія економіка та управління. Номер 1 2021, С. 39-43.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

2020 член редакційної колегії фахового журналу "Соціальна робота та соціальна освіта" 

2021 член редакційної колегії фахового журналу «Електронний науково-практичний журнал «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління»»

2022р. член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.056.10. Київський національний університет будівництва і архітектури. Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»