Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя