Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Бондарчук О.О., Головко М.Л., Кондрюк С.М., Максимчук В.С., Новак І.М., Работа Ю.І., Українець С.Я.
Ціна: 
15,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-035-0
Вихідні дані: 
К.: Акад. праці і соц. відносин. Федер. проф. спілок України, 2008
Кількість сторінок: 
100
Формат: 
Мова укр. Формат 60х84/16. У палітур.

У посібнику аналізуються особливості формування соціальної політики у період переходу до ринкової економіки, сутність таких пріоритетних напрямів як відтворення та розвиток трудового потенціалу, реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення тощо.
Для науковців, профспілкових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто досліджує проблеми соціальної політики держави.