Дисципліни, які викладаються на кафедрі

    Кафедра забезпечує викладання базової іноземної мови (англійської, німецько ї(друга іноземна мова для спеціальності "Туризм"), іноземної мови професійного спрямування, ділової іноземної мови на усіх факультетах бакалаврату і магістратури денної і заочної форм навчання, відповідно до навчальних планів факультетів та освітніх програм, а також в аспірантурі за програмою English Academic Writing. Курс "Іноземна мова" є обов'язковим на І-ІІ курсах денної та заочної форм навчання; групи вивчення "Іноземної мови професійного спрямування" формуються для III-IV курсів. Також кафедрою забезпечено викладання дисциплін секції інформаційно-комунікаційних технологій та факультативних курсів.

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська)
 • Друга іноземна мова (німецька)
 • Академічні студії
 • English Academic Writing
 • Інформаційні технології в соціальній роботі
 • Комп’ютерні програми обробки даних
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки 
 • Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності
 • Інформаційно-комунікаційні технології в системі соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями
 • Інформатиката комп’ютерна техніка
 • Інформатика
 • Новітні інформаційні технології
 
Факультативні курси
 • «1С:Підприємство»

 

Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить близько 7 тис. год. на рік.

Комп'ютерні класи, оснащені сучасними персональними комп’ютерами, інтегровані в локальну мережу Академії та підключені до глобальної мережі Інтернет. Кількість навчальних класів та комп’ютерної техніки повністю забезпечує потреби навчального процесу.