Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Бондар Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Посада: Завідувач кафедри

У 1983 році Бондар С. І. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького.

У 2003 році захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різними когнітивними стилями» та отримала диплом кандидата психологічних наук.

Має 75 наукових праць, серед яких — наукові статті, навчальні та навчально-методичні посібники. Працює в Академії праці, соціальних відносин і туризма на посаді завідуючої кафедрою іноземних мов з 1994 року.
Тетерук Світлана Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Контактна інформація: stet2016@ukr.net

Дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Іноземна мова професійного спрямування (англійська)”, «Друга іноземна мова (іспанська)»

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, філологіч­ний факультет, відділення «Іноземні мови» 1994. Після закінчення інституту присвоєно кваліфікацію вчи­теля англійської та іспанської мов. В 2007 році захищено дисертацію на тему: “Формування механізмів саморегуляції студентів при вивченні іноземної мови”. В листопаді 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов (12ДЦ № 024069).

Публікації: автор 68 наукових праць, серед яких 12 у фахових виданнях України, 10 робіт навчально-методичного характеру, тези за участю у наукових  міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює: в Академії праці соціальних відносин і туризму з вересня 1994 року.

Розробник навчальних програм навчальних дисциплін:

  • «Іноземна мова (англійська)» для  студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей;
  • «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів  3-4 курсів усіх спеціальностей, для студентів магістратури усіх спеціальностей,
  • «English Academic Writing» - для аспірантів АПСВТ.

 

Крицька Ірина Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактна інформація: irinakritska@ukr.net

Дисципліна: іноземна мова

Освіта: У 1989 році закінчила факультет іноземних мов ОДПУ, відділення англійської і німецької філології. У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (викладання менеджменту та маркетингу англійською мовою та основи польської мови).

Публікації: є автором більше 20 робіт, серед яких  6 статей у фахових виданнях України, навчально-методичні посібники для студентів туристичних спеціальностей, тези доповідей, наукові статті в збрниках наукових праць.

Працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2016 року.

Розробник робочих програм для студентів 2 та 3 курсу спеціальностей «Туризм», «Менеджмент туризму».

 

Петровська Світлана Володимирівна

Посада: старший викладач

Контактна інформація: svpetrovska@ukr.net

Дисципліни: іноземна мова (німецька), друга іноземна мова (німецька).

Освіта: 1999 - Криворізький державний педагогічний університет, присвоєно кваліфікацію вчителя німецької мови.

1999-2009 р.р. - викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання  німецької мови та літератури  факультету іноземних мов КДПУ.

2006-2009 р.р. - навчання в аспірантурі за спеціальністю: «Соціальна філософія та філософія історії» (прикріплення до кафедри філософії КДПУ). Тема дисертаційного дослідження - «Спілкування як соціальна дія в німецькій комунікативній філософії».

2009-2015 р.р. - старший викладач кафедри романо-германської філології факультету романо-германської філології, Київська гуманітарна академія, м.Київ.

2010 р. - Спеціалізований центр вивчення німецької мови Alpha-Intensiv, м.Київ.

Публікації: автор близько 20 публікацій з тематики німецької комунікативної філософії,  укладач 3 навчально-методичних посібників з німецької мови.

Працює старшим викладачем кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2015 р.

Розробник програм навчальних дисциплін «Іноземна мова (німецька)», «Друга іноземна мова (німецька)».

 

Дітковська Леся Анатоліївна

Посада: доцент.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактна інформація: ditkovska.la@socosvita.kiev.ua

Дисципліни: «Академічні студії», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Інформаційні технології в соціальній роботі», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Інформаційні системи в туріндустрії», «Сучасні інформаційні системи і технології в туризмі», «Спеціалізовані інформаційно-комп'ютерні технології», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у науковій та викладацькій діяльності».

Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (спеціальність «Математика»); аспірантура Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (спеціальність «Педагогічна та вікова психологія»); Академія праці, соціальних відносин і туризму (спеціальність «Соціальна робота»). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Корекційна педагогіка» захистила у 2012 р. у Спеціалізованій раді Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова.

Публікації: автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. 

Розробник робочих програм навчальних дисциплін: «Академічні студії», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Інформаційні технології в соціальній роботі», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи в туріндустрії», «Сучасні інформаційні системи і технології в туризмі», «Спеціалізовані інформаційно-комп'ютерні технології», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у науковій та викладацькій діяльності». 

 

Смаль Олена Леонідівна

Посада: старший викладач.

Контактна інформація: smalsmile@meta.ua

Дисципліни: «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна».

Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, філологічний факультет, спеціальність «російська мова і література» (1988); Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «українська мова та література» (1993); НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, програма «українська мова як іноземна» (2010).

Займається дослідженням та розробкою наукової теми «Мікротопонімія Лівобережжя міста Києва в історико-лінгвістичному аспекті».

Відзначена Подякою Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (2015).

Публікації: автор 52 наукових і навчально-методичних праць, серед яких понад 40 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях, тези за участю у наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях; навчальний посібник, методичні розробки з російської мови для студентів-іноземців; навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Працює: в Академії праці, соціальних відносин і туризму з вересня 2018 року.

 

Руденко Ірина Дмитрівна

Посада: викладач.

Дисципліна: іноземна мова