Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Тетерук Світлана Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Контактна інформація: stet2016@ukr.net

Дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Іноземна мова професійного спрямування (англійська)”, «Друга іноземна мова (іспанська)»

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, філологіч­ний факультет, відділення «Іноземні мови» 1994. Після закінчення інституту присвоєно кваліфікацію вчи­теля англійської та іспанської мов. В 2007 році захищено дисертацію на тему: “Формування механізмів саморегуляції студентів при вивченні іноземної мови”. В листопаді 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов (12ДЦ № 024069).

Публікації: автор більше 40 наукових праць, серед яких 12 у фахових виданнях України, 10 робіт навчально-методичного характеру, тези за участю у наукових  міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює: в Академії праці соціальних відносин і туризму з вересня 1994 року.

Розробник навчальних програм навчальних дисциплін:

  • «Іноземна мова (англійська)» для  студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей;
  • «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів  3-4 курсів усіх спеціальностей, для студентів магістратури усіх спеціальностей,
  • «English Academic Writing» - для аспірантів АПСВТ.

 

Крицька Ірина Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактна інформація: irinakritska@ukr.net

Дисципліна: іноземна мова

Освіта: У 1989 році закінчила факультет іноземних мов ОДПУ, відділення англійської і німецької філології. У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (викладання менеджменту та маркетингу англійською мовою та основи польської мови).

Публікації: є автором більше 20 робіт, серед яких  6 статей у фахових виданнях України, навчально-методичні посібники для студентів туристичних спеціальностей, тези доповідей, наукові статті в збрниках наукових праць.

Працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2016 року.

Розробник робочих програм для студентів 2 та 3 курсу спеціальностей «Туризм», «Менеджмент туризму».

 

Петровська Світлана Володимирівна

Посада: старший викладач

Контактна інформація: svpetrovska@ukr.net

Дисципліни: іноземна мова (німецька), друга іноземна мова (німецька).

Освіта: 1999 - Криворізький державний педагогічний університет, присвоєно кваліфікацію вчителя німецької мови.

1999-2009 р.р. - викладач кафедри німецької мови та літератури з методикою викладання  німецької мови та літератури  факультету іноземних мов КДПУ.

2006-2009 р.р. - навчання в аспірантурі за спеціальністю: «Соціальна філософія та філософія історії» (прикріплення до кафедри філософії КДПУ). Тема дисертаційного дослідження - «Спілкування як соціальна дія в німецькій комунікативній філософії».

2009-2015 р.р. - старший викладач кафедри романо-германської філології факультету романо-германської філології, Київська гуманітарна академія, м.Київ.

2010 р. - Спеціалізований центр вивчення німецької мови Alpha-Intensiv, м.Київ.

Публікації: автор близько 20 публікацій з тематики німецької комунікативної філософії,  укладач 3 навчально-методичних посібників з німецької мови.

Працює старшим викладачем кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2015 р.

Розробник програм навчальних дисциплін «Іноземна мова (німецька)», «Друга іноземна мова (німецька)».

 

Дітковська Леся Анатоліївна

Посада: доцент.

Науковий ступінь та вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій.

Контактна інформація: ditkovska@gmail.com

Дисципліни: «Інформаційно-комунікаційні технології», «Інформаційні технології в соціальній роботі», «Комп’ютерні програми обробки даних», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Інформаційні системи в туріндустрії», «Система технологій», «Сучасні інформаційні системи і технології в туризмі», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у науковій та викладацькій діяльності».

Освіта: механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Математик», кваліфікація «Математик. Викладач»; аспірантура Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, у 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 ‒ корекційна педагогіка в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова; Академія праці, соціальних відносин і туризму, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація «Спеціаліст соціальної роботи». 

Публікації: автор 47 наукових праць, серед яких 16 статей у фахових виданнях України, 3 публікації у зарубіжних виданнях, 3 роботи навчально-методичного характеру. 

Працює в Академії праці, соціальних відносин і туризму з 2003 р.

Розробник робочих програм навчальних дисциплін: «Інформаційні технології в соціальній роботі», «Комп’ютерні програми обробки даних», «Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності», «Інформаційні системи в туріндустрії», «Система технологій», «Сучасні інформаційні системи і технології в туризмі», «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у науковій та викладацькій діяльності». 

 

  • Козачук Олександр Володимирович, старший викладач;
  • Барабаш Юлія Миколаївна, старший викладач;
  • Гетьман Ірина Василівна, старший викладач;