Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Перебудова системи освіти в Україні першочерговим завданням ставить гармонійний всебічний розвиток особистості. У цьому аспекті на першому плані є знання іноземних мов та кваліфіковане володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Оптимізаційні процеси АПСВТ сприяли приєднанню кафедри інформаційних технологій і математичних методів до кафедри іноземних мов. У 2012 році згідно наказів №165-з від 18.09.2012р. та 171-з від 20.09.2012р. створено якісно новий структурний підрозділ «Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій». Cучасні педагогічні технології неможливо уявити без використання в них інформаційно-комунікаційних ресурсів та комунікативних методів.

Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Бондар Світлана Іванівна. 


Завідувач кафедри