Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Бондар Світлана Іванівна

Посада: завідувачка  кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

e-mail: svitlana.bondar@ukr.net

https://orcid.org/0009-0005-9919-921X

 

 

 

У 1983 році Бондар С. І. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького. У 1994 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі освіти». З 1994 року по теперішній час – завідувачка кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різними когнітивними стилями» та отримала диплом кандидата психологічних наук, а згодом атестат доцента.

Світлана БОНДАР  постійно підвищує професійну кваліфікацію. У 2013 році отримала Диплом спеціаліста зі спеціальності  «Соціальна робота», у 2013 р. пройшла курс підвищення кваліфікації при Університеті менеджменту освіти НАПН України за категорією «Завідувачі кафедр ВНЗ III-IV р.а.», також у 2019 отримала СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні освітні технології у сфері вищої освіти», у 2022 пройшла підвищення кваліфікації у КНЕУ імені Вадима Гетьмана і отримала СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації за програмою «Мовний бренд сучасного професіонала»

Професійна діяльність пов’язана з викладанням спектру іншомовних комунікативних дисциплін для вітчизняних здобувачів усіх рівнів освіти та здобувачів освіти - іноземних громадян та осіб без громадянства. Працює з обдарованою молоддю, є організатором щорічних  інтелектуальних змагань для здобувачів вищої освіти з іноземних мов. Здійснювала керівництво магістерськими роботами, керує науковими дослідженнями  здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії.

 Наукові інтереси:  науково-дослідницька діяльність у сферах психології навчання дорослих, психології навчання іноземним мовам, використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземних мов, застосування сучасних електронних посібників під час вивчення іноземних мов та української як іноземної, особливостях використання різних електронних майданчиків у процесі викладання іноземних мов. Неодноразово виступала опонентом під час захисту дисертаційних досліджень з педагогічної та вікової психології, тематика яких була дотичною до психологічних особливостей вивчення іноземних мов та здійснювала «сліпе» рецензування статей до фахових видань з психології. Загальна кількість наукових  та навчально-методичних праць в галузі психології і методики навчання  іноземним мовам налічує 78 робіт без урахування авторства навчальних програм і методичних розробок з іноземних мов та української мови як іноземної.

Бондар С.І.  входить до  складу  оргкомітетів з проведення міжнародних  науково-практичних конференцій, які відбуваються в АПСВТ, є організатором міжвузівського науково-практичного семінару «Комунікація в мережевому суспільстві: форми, методи, засоби»  та активним учасником вітчизняних і зарубіжних  науково-практичних конференцій. Бондар С.І. володіє високими організаторськими здібностями, професійними знаннями і навичками, керується принципами  трансформаційного лідерства, що є запорукою успішної роботи на посаді завідувача кафедри.

Нагороджена відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки України –Відмінник освіти (2023 р.), відзначена подякою голови  Федерації профспілок України (2022 р.), почесною грамотою Президії Федерації профспілок України (2020 р.) почесною грамотою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2017 р.), почесною грамотою Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.) грамотою ректора  АПСВ ФПУ за номінацією «Надруковано  у наукових закордонних виданнях (2012 р.), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.)