Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Кафедра забезпечує викладання базової іноземної мови (англійської, німецької), мови професійного спрямування, ділової іноземної мови на трьох факультетах Академії денної, заочної та екстернатної форм навчання. Заняття проводяться на І-ІІ курсах денної, заочної та екстернатної формах навчання; групи поглибленого вивчення іноземних мов сформовано для студентів II-V курсів денної форми навчання. Також кафедрою забезпечено викладання дисциплін секції інформаційно-комунікаційних технологій та факультативних курсів.

  • Інформаційні технології в соціальній роботі
  • Комп’ютерні програми обробки даних
  • Основи інформатики та обчислювальної техніки (юридичний факультет)
  • Основи інформатики та обчислювальної техніки (факультет соціального управління)
  • Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності
  • Інформаційно-комунікаційні технології в системі соціальної адаптації осіб з обмеженими можливостями
  • Інформатиката комп’ютерна техніка
  • Інформатика
  • Новітні інформаційні технології
 
Факультативні курси
  • «1С:Підприємство»

    Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить близько 7 тис. год. на рік.

    Комп'ютерні класи, оснащені сучасними персональними комп’ютерами, інтегровані в локальну мережу Академії та підключені до глобальної мережі Інтернет. Кількість навчальних класів та комп’ютерної техніки повністю забезпечує потреби навчального процесу.