Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Багатопрофільна кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій юридичного факультету утворилася шляхом об’єднання двох загальноакадемічних структурних підрозділів кафедри іноземних мов і кафедри інформаційних технологій та математичних методів. Кафедра іноземних мов Академії праці і соціальних відносин була створена у 1994 році. В різний час на кафедрі працювали видатні фахівці у галузі іноземних мов доценти, кандидати філологічних наук, старші викладачі та викладачі: кандидат філологічних наук, професор Магушинець Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор Ніколенко Андрій Георгійович, кандидат філологічних наук професор, Копиленко Марія Любимівна, доктор педагогічних наук, Бабушко Світлана Ростиславівна. Творчими здобутками у створенні навчально-методичних посібників, підручників, програм з іноземних мов збагатили кафедру старші викладачі Ференц Наталія Романівна, Гончарова Тетяна Василівна, Магден Оксана Григорівна, Назаренко Наталія Миколаївна, Кийко Тетяна Василівна, Очкас Анатолій Володимирович, Плаксієнко Алла Василівна, Ніколаєнко Ігор Вікторович, Рекун Наталія Миколаївна, Барабаш Юлія Миколаївна. За їх авторством видано статті, підручники, методичні розробки з іноземних мов для ефективного засвоєння іншомовного матеріалу.

Значний вклад у проведенні наукових досліджень кафедри в галузі інформаційно - комунікаційних технологій та інноваційних методик навчання внесли завідувачі кафедри інформаційних технологій та математичних методів доктор пед. наук, професор Морзе Наталія Вікторівна (1996-2006), кандидат пед.наук, доцент Ухань Павло Станіславович (2006-2008), кандидат техн.наук, доцент Машкіна Ірина Вікторівна, (2008-2012), кандидат пед. наук, доцент - Вознюк Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент - Вембер Вікторія Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - Листопад Володимир Васильович, кандидат фізико математичних наук, доцент - Круглова Світлана Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - Резніков Сергій Іванович. Відданістю своїй справі і сумлінним виконанням обов’язків відзначилася завідувач навчальної лабораторії кафедри Гуртова Валентина Олександрівна.