Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

  Загальноакадемічна багатопрофільна кафедра іноземних мов та та гуманітарних дисциплін   утворилася в результаті структурних змін , які відбувалися в АПСВТ впродовж останніх років. Так в різні періоди до кафедри іноземних мов доєдналася  кафедра інформаційних технологій та математичних методів, а згодом кафедра соціології та суспільних наук.

  Кафедра іноземних мов Академії праці і соціальних відносин була створена у 1994 році. В різний час на кафедрі працювали видатні фахівці у галузі іноземних мов доценти, кандидати філологічних наук, старші викладачі та викладачі, а саме: кандидат філологічних наук, професор Магушинець Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор Ніколенко Андрій Георгійович, кандидат філологічних наук професор, Копиленко Марія Любимівна, доктор педагогічних наук, Бабушко Світлана Ростиславівна. Творчими здобутками у створенні навчально-методичних посібників, підручників, програм з іноземних мов збагатили кафедру старші викладачі Ференц Наталія РоманівнаГончарова Тетяна ВасилівнаМагден Оксана ГригорівнаНазаренко Наталія МиколаївнаКийко Тетяна ВасилівнаОчкас Анатолій ВолодимировичПлаксієнко Алла ВасилівнаНіколаєнко Ігор ВікторовичРекун Наталія МиколаївнаБарабаш Юлія Миколаївна. За їх авторством видано статті, підручники, методичні розробки з іноземних мов для ефективного засвоєння іншомовного матеріалу.

Значний вклад у проведенні наукових досліджень кафедри в галузі інформаційно - комунікаційних технологій та інноваційних методик навчання внесли завідувачі кафедри інформаційних технологій та математичних методів доктор пед. наук, професор Морзе Наталія Вікторівна (1996-2006), кандидат пед.наук, доцент Ухань Павло Станіславович (2006-2008), кандидат техн.наук, доцент Машкіна Ірина Вікторівна, (2008-2012), кандидат пед. наук, доцент - Вознюк Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент - Вембер Вікторія Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - Листопад Володимир Васильович, кандидат фізико математичних наук, доцент - Круглова Світлана Павлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент - Резніков Сергій Іванович. Відданістю своїй справі і сумлінним виконанням обов’язків відзначилася завідувач навчальної лабораторії кафедри Гуртова Валентина Олександрівна.

  Кафедру «Соціології та суспільних наук» створено у  2012 році шляхом  об’єднання кафедри «Соціології та соціального управління» з кафедрою «Соціально-гуманітарних дисциплін та профспілкового руху». Кафедра здійснювала підготовку бакалаврів і магістрів за напрямом «Соціологія».

  З моменту створення кафедри «Соціології та суспільних наук» її очолювали доктор соціологічних наук Барматова Світлана Петрівна, доктор політичних наук Співак Віктор Миколайович.

  За підсумками наукової роботи Академії кафедра неодноразово займала призові місця. За період існування викладачами кафедри надруковано  більше десяти монографій та більше ста наукових праць і навчально-методичних комплексів.

  Одним із напрямів роботи кафедри іноземних мов та гуманітарних дисциплін є навчання українській мові іноземних громадян та осіб без громадянства. З цією метою у 2017 році в АПСВТ відкрито підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства для підготовки слухачів  до вступу у заклади вищої освіти України. За 7 років Академія надала спектр освітніх послуг з української мови, англійської мови, філософії, економіки слухачам з Алжиру, Азербайджану, Бангладеш, Грузії, Іраку, Нігерії, Тунісу, Туркменії, Латвії, Литви.

  У 2022 році у зв’язку з реорганізаційними змінами в Академії, на базі кафедр «Соціології та суспільних наук», «Іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій»  утворено багатопрофільну  загальноакадемічну кафедру «Іноземних мов і гуманітарних дисциплін»