В бібліотеці АПСВ функціонує постійно діюча виставка « Профспілки – захисники наших прав».

Студентська молодь є основою розвитку інститутів громадського суспільства України, у тому числі і професійних спілок.

Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Професійні спілки створюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів, всі професійні спілки мають рівні права.

Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України"  [Текст]: Текст відповідає офіц. - К. : Школа, 2008. – 48 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут профспілки працівників освіти і науки України [Текст]. – К.: Преса України, 1996. – 32 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадські оргпнізації  в Україні [Тест]: Нормативно-правове регулювання /  Роїна О.М. – К.: КНТ, 2007. – 144 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечка голови профспілкового комітету: Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими профспілками і профоб`єднаннями на 2010-2012 роки [Текст] / ФПУ. –  №11. –  К.: "ПРОФІНФОРМ" ФПУ.  –  2010, листопад . –  48 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма Уряду: погляд профспілок [Текст]. –  К.:  «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2003. – 76 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мухін А., Шеремет О. Права не дарують – їх виборюють і захищають. Нариси історії профспілок Прикарпаття [Текст]. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. – 224 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровский И.М. Современное профсоюзное движение Украины: Задачи и возможности [Текст]: Науч.изд./ Под общ.ред. Якибчука М.И. / И.М.Дубровский, М.Л.Дубровский. - Х.: Науч.Центр НФПУ, 2009. – 236 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романюк О.Шляхами боротьби і надії: Нариси з історії профспілкового руху [Текст] / О.Романюк, І.Онищенко. - К.: "Фактор", 2000. – 217 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організації роботодавців у контексті структурних реформ в Україні [Текст] : міжнародний семінар, 16 – 17 квітня 1997 р. / Міжнародна  організація праці, Міжнародна організація роботодавців, Український союз промисловців і підприємців – К.: Стилос, 1997.  – 124 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Т.Л. Гендерное регулирование социально-трудовых отношений: Позиция и роль профсоюзов [Текст] – М.: АТИСО, 2003. – 180 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профспілкові діячі України: Довідник 167 біографій [Текст]: Інформація ст.на 15 грудня 1996 року/ Уклад.О.Боднар та ін. – К.: Фонд демократії, 1997. – 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма Федерації професійних спілок України – в дії [Текст]. –  К. : «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2004. – 132 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917 – 1920 рр. [Текст].  – К.:  ФПУ, 1995. – 192 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носач В.И. Профессиональные союзы России (1905-1930):  [Текст]. – СПб.: СПбГУП, 2001. – 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідник голови первинної профспілкової організації  [Текст] / За заг. ред.. І.Я. Луцишина. – К., 2007. – 688 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тупиця О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства:  виміри функціонування [Текст]: моногр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая конфедерация профсоюзов. 15 лет ВКП: взгляд в будущее [Текст].  – М.: Профиздат, 2007.  –  448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профспілковий рух в Україні: історія та сучасність [Текст]: зб. матеріалів про відзначення 90-річчя виникнення массового руху в Україні / гол.ред. В.Л. Фатько. – К.: ФПУ, 1996. – 44 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Король І.І. Профспілки Закарпаття: турбота про людей. Нариси історії [Текст] / Король І.І., Мельник В.П., Баранчиков С.В.  – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2000. – 88 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоян О. Наш гіркий мед [Текст] / Стоян Олександр. – К.: Преса України, 1997. – 173 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Г.О. Професійні спілки України ( 1992- 1997 рр.) [Текст]. – К.: ФПУ, 1998. – 164 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докашенко В.М. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70- ті – початок 90-х рр.). – Донецьк: Кассіопея, 1997. – 284 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головко М.Л. Профспілки України у період великої вітчизняної війни 1941 – 1946 рр. [Текст]: навч. посібник / Микола Леонтійович Головко,  Олександр Євгенійович Лисенко. – К.: АПСВ ФПУ, 2002. – 312 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сушко О.О. Профспілковий рух на приватних підприємствах України в роки НЕПу [Текст]. – К.: ФПУ, 2002. – 60 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Берест. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні 1817-1939 рр. [Текст] /Роман Берест . – Дрогобич: Відродження, 1995. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нариси історії професійних спілок Україних [Текст]: Наук.вид./ ФПУ. Гол.ред. О.М. Стоян; кер.авт.кол. О.П. Реєнт. – К.:  АПСВ, 2002 . – 732 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник профсоюзного работника [Текст] / Сост. Г.М. Севостьянов, Т.П. Рубцова. – М.: Профиздат, 1987. – 640 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи [Текст]. – К.: Міленіум, 2003. – 68 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь профспілок у політичному житті України [Тест]: інформаційно-аналітичне видання /Ред. Світлана Конончук, Олег Ярош, Максим Лациба [та ін.]. – червень – липень . – К.: УНЦПД, 2002. – 44 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профспілки України [Текст]: Всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни. / Гол.ред. Моргун Тетяна  – № 7-8 . – К .: ПРОФІНФОРМ ФПУ, 2008. – 80 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Текст]: Науково-практичний збірник / Наук.ред. Трубенко В.С. – № 1  – К.: АПСВ ФПУ, 2010. – 212 с.