Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    15 березня відзначається свято — Всесвітній день захисту прав споживачів, яке  закріплене в міжнародному календарі святкових дат. Для святкування цього дня була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 р. у Конгресі. Під час виступу  наголошувалось на основних правах кожного споживача: право на безпеку, на інформацію, на вибір, на захист  і право бути почутим. Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове оточуюче середовище.

      В Україні захистом прав споживачів займається Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. У цій організації заходи, присвячені Всесвітньому дню захисту прав споживачів, проводяться в рамках святкування професійного дня всіх працівників сфери.

 

  Закон України про захист прав споживачів [Текст]: за станом на 10 січня 2001р.  — К.: Парламентське видання,  2001. —  22 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Законодавство України про захист прав споживачів [Текст] / 
за ред. Е.Ф. Демського. — К.: Юрінком Інтер,  1999. — 464 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект [Текст]: монографія / за заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. — К.: КНЕУ, 2002. — 312 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Дудла І.О. Захист прав споживачів [Текст]: навч. посіб. / І.О.Дудла. — К.: ЦУЛ, 2007. — 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Рабінович П.М. Права людини і громадянина [Текст]: навч. посіб. / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. — К.: Атіка, 2004. — 464 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Бесчастний В.М. Організації споживачів та кредитні спілки [Текст] / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін та ін. // Громадські об'єднання в Україні: навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. — К.: Знання,       2007. — С.240 — 246.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Бойко М.Д. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення прав споживачів [Текст] / М.Д.Бойко // Відшкодування шкоди: Правовий аспект: навч.-практ. посіб. — К.: Атіка, 2007. — С.289 — 321.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України [Текст]: навч. посіб. / О.О. Отраднова. — К.: Юрінком Інтер,  2009. — 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Большой юридический словар [Текст]  / под ред. А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Е.Крутских — М.: ИНФРА-М, 1998. — 790 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Юридический словарь И.Дахно [Текст]: словарь законодательных и нормативных терминов / авт.-упоряд. И.И.Дахно . — 2-е изд., доп. — К.: А.С.К., 2001. — 1056 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Словник законодавчих термінів [Текст]. — К.: Основа, 2000. — 608 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Констянтин Соляник «У старій версії Закону споживач мав більше можливостей відстояти свої права на повернення коштів чи заміну товару»// Юридичний журнал. — 2011. — №9.— С.8 — 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Кузнецова Т. Коли ціни на ремонт виробів приховують [Текст] / Т. Кузнецова // Голос України. — 2013. — 12 лют. (№ 28) — С. 6.

 

 

 

 

  — Шевчук І. Локшина з ГМО народові на вуха [Текст] / І. Шевчук // Урядовий кур’єр. — 2013. — 21 лют.(№ 35) — С. 8.