Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Година Землі (англ.

    Година Землі (англ. Earth Hour) — щорічний міжнародний захід започаткований WWF (World Wide Fund for Nature, Світовим фондом дикої природи), котра проводиться передостанньої суботи березня, і закликає господарства та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб стимулювати зацікавлення до потреби протидіяти зміні клімату. Вперше такий захід був організований Світовим фондом дикої природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 р., та отримав світову підтримку у 2008 р.

     «Година Землі» запрошує всіх кинути виклик світу, щоб врятувати Планету! Адже вимкнення світла на одну годину – це лише символ єднання, який сам по собі не може нічого змінити. Але, все одно, закликає нас діяти щодня, роблячи невеликі кроки, які разом приведуть до вирішення проблеми нашого спільного дому!

     Цього року, 23 березня 2013 року о 20:30, Україна вп’яте долучиться до ініціативи Світового фонду дикої природи. По всій Україні готуються десятки цікавих та веселих заходів, спільною метою яких є об’єднання однодумців та проведення Години Землі. Наразі свою участь у акції підтвердили 12 міст України.

 —  Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на  10 жовтня 2011р.:  офіц. текст. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.

  Екологічне законодавство України [Текст]: офіц. текст. —         К.: Істина, 2010. — 420 с.


 — Кобецька Н.Р. Екологічне право України [Текст]: навч. посіб. /            Н.Р. Кобецька. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 352 с.


 — Комарницький В. М. Екологічне право [Текст]: навч. посіб. —    3-є вид./ В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. — К.: ЦНЛ, 2006. —   224 с.
. — Екологічне право України. Академічний курс [Текст]: підруч. /                за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2005. — 848 с.

 — Білявський Г.О. Основи екології [Текст]: підруч. / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдій, І.Ю.Костіков . — 3-тє вид. — К.: Либідь, 2006. — 408 с.

— Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст]: навч. посіб. — 4-е вид., випр. і доп. / Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. — Суми: Університетська книга, 2007. — 316 с.

— Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. — 5-те вид., випр. і доп. / В.С. Джигирей. —        К.: Знання,     2007. — 422 с.


 —  Потіш Л.А. Екологія [Текст]: навч. посіб. / Л.А. Потіш. —                        К.: Знання, 2008. — 272 с.


 — Новоселецький М.Ю. Фізична екологія [Текст]: навч. посіб. / М.Ю.Новоселецький, Д.В.Лико, А.Л.Панасюк , В.І.Тищук. — К.: Кондор, 2009. —  480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології [Текст]: підруч./ В.В. Богобоящий, К.Р. Курбанов, П.Б. Палій, В.М. Шмандій.— К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 216 с.

 — Клименко М.О. Моніторинг довкілля [Текст]: підруч. / М.О.Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. — К.: Академія, 2006. — 360 с.

 — Макарова Н.С. Економіка природокористування [Текст]: навч. посіб. / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 322 с.


 

 

 

 

 

 

— Польшаков В.І. Концепції сучасного природознавства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.І. Польшаков, М.В. Богдан. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. —    178 с.


 

 

 

 

 

 

 

— Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю [Текст]: навч. посіб. / В.М.Шмандій, О.І.Солошич. — К.: ЦНЛ, 2004. — 296 с.
 — Снакин В.В. Экология и охрана природы: Словарь-справочник /       В.В. Снакин ; под ред. А.Л.Яншина. — М.: Academia, 2000. — 384 с.

 — Юридический словарь И. Дахно [Текст]: словарь законодательных и нормативных терминов / авт.-упоряд. И.И.Дахно. — 2-е изд., доп. —            К.: А.С.К., 2001. — 1056 c.


 

 

 

 

 

 

 

— Колесник С. Захист рослин через 25 років [Текст] / Сергій Колесник // Охорона праці. — 2013. — № 2 . — С. 36 — 37

 — Кірін Р. Особливості формування геологічної правосуб’єктності [Текст] / Р.Кірін // Право України. Юридичний журнал.  — 2012. — № 6. — С. 189 — 196