Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

  

    День комп’ютерника і програміста - неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, в невисокосного - на 13 вересня.

    Найчастіше слово «програмування» і все, з ним пов’язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп’ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій - від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням - свого часу пройшли через руки фахівців з програмування.

    І хоча поки що це свято цілком і повністю віртуальне, плоди труда наших славних програмістів вельми і вельми реальні. Значення професії програміста у повсякденному житті важко недооцінити. Цей рід діяльності стає все більш масовим і, в той же час, символізує авангард сучасного суспільства.

   Мінченко А.В. Правова інформатика. Інформатика в історичному аспекті [Текст]: навч. посіб./ А.В. Мінченко. - К.: Арістей, 2003. – 296 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінченко А.В.Правова інформатика. Концепція інформатизації [Текст] : навч. посіб./ А.В. Мінченко. - К.: Арістей, 2003. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб./ Л.М.Дибкова .- 2-ге вид., перероб., допов. - К.: Академвидав, 2007. – 416 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Войтюшенко Н.М.  Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч.посіб.з баз.підготовки для студ.ек.і тех.спец. / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляхович В.Ф. Основы информатики.- 2-е изд., перераб.и доп.- (Среднее профессиональное образование). / В.Ф.Ляхович, С.О.Крамаров. - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. – 704 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні системи і технології в економіці: Посіб.для студ.ВНЗ/ За ред.д.е.н., проф. В.С.Пономаренко.- (Альма-матер). - К.: Академія, 2002. – 544 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білик В.М.Інформаційні технології та системи [Текст] : навч.посіб./ В.М. Білик, В.С. Костирко . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи[Текст] : Підруч.для студ.екон.спец. - К.: КНИГА, 2004. – 520 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектування інформаційних систем [Текст]: Посіб./ За ред. В.С.Пономаренка.- (Альма-матер). - К.: Академія, 2002. – 488 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горобець С.М. Основи комп'ютерної графіки[Текст]: Навч.посіб./ За ред. М.В.Левківського. - К.: ЦНЛ, 2006. – 232 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородкіна І.Л.Практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних[Текст]: Навч. посіб. / І.Л.Бородкіна, О.В.Матвієнко. - К.: ЦНЛ, 2004. – 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глушаков С.В.Microsoft Ofice 2000[Текст]: Учебный курс.- (Домашняя библиотека) / С.В.Глушаков, А.С.Сурядный. - Х.: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 500 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозікова Г.М.Комп'ютерні мережі [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г.М.Лозікова. - К.: ЦНЛ, 2004. – 128 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарма В.Разработка Web-серверов для электронной коммерции. Комплексный подход [Текст] : уч.пособ./ В. Шарма, Р. Шарма ; пер.с англ. - М.: Вильямс, 2001. – 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдін В.І.Основи роботи в Microsoft Excel XP [Текст]: навч.посіб. / В.І.Юдін , В.С. Рижиков , В.В. Ровенська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Інформатика та обчислювана техніка [Текст]: Короткий тлумачний словник / В.П. Гондюл, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур. – К.: Либідь, 2000. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барановский Владимир.Максимум памяти для ПК[Текст]/ Владимир Барановский // PC World. – 2008 .- №1-2. – С. 46 – 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стебницкий Александр .Вспомнить все[Текст]/ Александр Стебницкий // PC World. – 2008 .- №6. – С. 70 – 73