Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    26 вересня відзначається Європейський день мов, як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності кожного європейця та розвитку викладання мов у світі. Дійсно, зараз стає все більше і більше людей, які вільно розмовляють, як мінімум, однією іноземною мовою.

    Феномен володіння іноземними мовами вивчається вже давно. Ще в XVIII-XIX століттях було модно в суспільстві блиснути знаннями  та ввернути слівце з французької, німецької або латиною. Знання хоча б однієї іноземної мови вважалося нормою.

    В європейських інститутах офіційно та рівноправно використовуються наступні мови: англійська, болгарська, угорська, грецька, датська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, мальтійський, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, чеська , шведська, естонська.

      Всі рішення, що приймаються офіційними органами ЄС, перекладаються на всі офіційні мови, і громадяни ЄС мають право звертатися до органів ЄС та отримувати відповідь на свої запити на будь-якій з офіційних мов.

      На заходах на вищому рівні вживаються заходи щодо здійснення перекладу виступів учасників на всі офіційні мови (за необхідності).

    Незважаючи на декларовану рівноправність усіх мов Союзу, з розширенням кордонів ЄС все частіше спостерігається «європейська двомовність», коли фактично в роботі інстанцій (за винятком офіційних заходів) використовуються в основному англійська, французька і, меншою мірою, німецька - при цьому будь-які інші мови використовуються в залежності від ситуації.

    Збереження і розвиток мов, включаючи малі, декларується в якості офіційної мовної політики Євросоюзу. Серед способів досягнення цього зазвичай називаються вивчення більше ніж однієї іноземної мови і продовження вивчення мов в зрілому віці.

Конституція України: Чинне законодавство станом на 10 жовтня   2011р. [Текст]. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haines, Simon and Stewart Barbara. New First Certificate: Masterclass. - Oxford: Oxford University Press, 2002. – 223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newbold Language to go: Upper intermediate: Teacher`s resource book. / Newbold, David. – Edinburg: Longman, 2004. – 152.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богацький І.С. Бізнес-курс англійської мови [Текст] / І.С. Богацький, Н.М.Дюканова. – К.: ТОВ "ВП Логос", 2004. – 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мансі Є.О. English: Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми [Текст]: підруч. для студ. немовних фак. вищ. навч. закл. / Є.О. Мансі.– К.: ВЦ "Академія", 2004. – 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масюченко І.П. Англійська мова [Текст] : Довідник школяра і студента / І.П. Масюченко . – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паращук В.Ю. Практичний курс англійської мови [Текст]:  Підруч. / В.Ю.Паращук, Л.Ф.Грицюк, С.Б.Саум. –  К.: Знання, 1999. –  526 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого язика [Текст] : В 2-х т. / Н.Ф. Бориско - Т.1. – К.: Логос, 2004. – 480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка[Текст] : В 2-х т. / Н.Ф. Бориско - Т.2. – К.: Логос, 2004. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови [Текст] / Н.Ф. Бориско К.: Логос, 2005. – 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою = Die Lander wo man deutsch spricht [Текст]: Навч.посіб.з лінгвокраїнознавства / О.Ф. Кудіна  - Вінниця: Нова книга, 2002. – 344 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufderstrabe H. Delfin: Zweibandige Ausgabe Teil 1: Lektionen 1-10. / H.Aufderstrabe, J.Muller, T.Storz. –  Munchen: Hueber, 2006. – 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонська Л.Л. Латинська мова [Текст]: Підруч.для студ. від-нь клас.філології та ін. філол.спец.ВНЗ. / Л.Л.Звонська, В.М.Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 528 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставнюк В.В. Латинська мова [Текст]: навч.посіб. для студентів виищих навчальних закладів. / В.В. Ставнюк – К.: «Аквілон-Плюс», 2009. – 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставнюк В.В. Латинська мова: Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник. / В.В. Ставнюк. – К.: «Аквілон-Плюс», 2000. – 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоміцька З.М. Латинська мова [Текст]: підруч. / З.М. Хоміцька – Х.: Право, 2007. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англо-український та українсько-англійський словник [Текст]:  Граматика, комп`ютерна термінологія: Бл. 70 000 слів. – К.: Ньютон, 2006. – 632 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русско-немецкий финансовый словарь: Деньги. Валюта. Акции. Кредиты [Текст] / сост. М.П.Брандес, В.М.Завьялова. – М.: ЧеРо, 1996. – 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громыко И.Н. Русско-латинский словарь [Текст]: Ок.25 тыс. слов. – Минск: "Новое знание", 2000. – 464 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурковський І.З. Етимологія і лінгвогенеза ( про значення етимологічних принципів О.С. Мельничука) [Текст] / І.З. Бурковський// Мовознавство. – 2001. – №6 . – С. 84 – 92