Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    День соборності України — свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

   Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.) Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року.

 — Воронянський О.В. Мирний договір  УНР у Брест-Литовську [Текст] / О.В. Воронянський // Історія України: навч. посіб. — Х.: Парус, 2005.  — С.308 — 311

 

 

 

 

 

 

 

 

  Андрусишин Б.І. Роль Центральної Ради в становленні незалежного професійного руху [Текст] // Нариси історії професійних спілок України: Наук. вид./ гол.ред. О.М.Стоян, кер.авт.кол. О.П.Реєнт. — К.: АПСВ, 2002. — С.116  — 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Греченко В.А. Проголошення незалежності України [Текст] / В.А. Греченко // Історія України: Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія: Модульний курс : навч. посіб. —  Х.: Торсінг плюс, 2009. — С. 203 —  206

 

 

 

 

 

 

 

 — Кормич Л.І. Боротьба за державність. Утворення української  народної  республіки (УНР) [Текст] / Л.І. Кормич, В.В.Багацький // Історія України: підруч. —  2-ге вид., перероб.і доп.  — К.: Алерта, 2006.  — С.299 — 309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Лазарович М.В. Четвертий  Універсал Центральної Ради [Текст] / М.В. Лазарович // Історія України: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — С.339 — 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Остафійчук В.Ф. Утворення Центральної Ради. ЇЇ зовнішня та внутрішня політика [Текст] / В.Ф. Остафійчук // Історія України: Сучасне бачення: навч. посіб. — 3-тє вид., перероб.і доп. — К.: Знання, 2006. — С. 204 — 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Слюсаренко А.Г. Проголошення української народної республіки [Текст] / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин // Новітня історія України (1900-2000): підруч. —  2-ге вид., перер. і доп.  — К.: Вища школа, 2002. — С.185 — 191

 

 

 

 

 

 

 

 

  Смолія В.А. Витоки і розвиток національно-демократичної революції в Україні [Текст] // Історія України ХХ —  початку ХХІ століття: навч. посіб./ за заг.ред. В.А.Смолія. —  К.: Знання, 2004. — С. 30  — 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Світлична В.В. Проголошення незалежності УНР [Текст] / В.В.Світлична // Історія України: навч.посіб. — 4-е вид. —  К.: Каравела, 2006. —  С. 192  — 193

 

 

 

 

 

 

 

 

  Світлична В.В. Проголошення незалежності УНР [Текст] / В.В. Світлична // Історія України: навч. посіб. —  4-те вид., випр.і доп. —  Л.: «Новий Світ-2000», 2004. – С.148

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кульчицький В.С. Виникнення та діяльність Центральної Ради [Текст] / В.С.Кульчицький, Б.Й.Тищик // Історія держави і права України: підруч.  — К.: ВД "Ін Юре", 2008. —  С.255 —  281

 

 

 

 

 

 

 

 

   Музиченко П.П. Загальний історичний огляд [Текст] / П.П. Музиченко // Історія держави і права України: навч. посіб. —  6-те вид., перероб.і доп.  — К.: Знання, 2007. —  С. 219 – 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Українське державотворення: Невитребуваний потенціал [Текст]: cловник-довідник / за ред. О.М. Мироненка.  — К.: Либідь, 1997.  — С. 526 —  528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Довідник з історії України (А -Я) [Текст]: посіб.для ЗОШ / за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. — 2-ге вид., доп.і доопр. — К.: Генеза, 2001. — С. 979  — 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Політологічний енциклопедичний словник [Текст]: навч. посіб. — К.: Генеза, 1997. —  С. 325 —  326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Малий етнополітологічний словник [Текст]: навч. посіб. / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий та ін.  — К.: МАУП, 2005. — С. 236 —   237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Бойко О.Д. Проблеми визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917 -2918рр.) [Текст] / Український історичний журнал, № 1. —  К.: Редакція "УІЖ". —  2008.  — С. 31  — 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —   Адамов С.В.  Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України [Текст] / Український історичний журнал, № 3. – К.: Редакція "УІЖ". —  2010. —  С. 223  —  226