Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

              Всеукраїнський день психолога в Україні вже традиційно відзначається 23 квітня.

Всеукраїнський день психолога — це привід сказати «спасибі» людям, які розділяють чужі проблеми, горе і радості, а також допомагають іншим знаходити себе в цьому житті.

          Часто говорять, що психологія — це наука про душу, з якої вилучене дослідження душі. Психологія відповідає на запитання про те, чому людина поводиться так чи інакше

            Життя людини  — дуже непередбачуване і бурхливе. Воно може дарувати нам хвилини щастя і, у той самий час, приносити багато клопоту, неприємностей і зла. Іноді людині важко утримати тягар цих проблем на своїх плечах, і вона може втратити надію, віру в себе, а найголовніше — своє здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі поради досвідчених фахівців – психологів.

           У професійне свято «День психолога» ми приєднуємося до численних привітань на адресу наших шанованих і завжди дбайливих психологів і бажаємо їм та їхнім пацієнтам міцного здоров’я і людського щастя — частіше бути в колі люблячої родини і радіти життю, оскільки, як відомо, воно прекрасне!

 

 

  — Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. : відповідає офіц. текстові. — К. : Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Жуков С.М. Історія психології [Текст] : навч. посіб. / С.М.Жуков, Т.В.Жукова.  — 2-ге вид. доп., виправ. та перероб. — К. : Кондор, 2009. — 232 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  —  Роменець В.А. Історія психології XX століття [Текст] : навч. посіб. / В.А.Роменець, І.П.Маноха. — К. : Либідь, 1998. — 992 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Психологія [Текст] : навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнецов, В.Л. В.Л. Зливков [та ін.]. — К. : Фірма «ІНКОС», 2003. — 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Макарова Л.Л. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л.Л. Макарова, В.М. Синельніков. — К. : ЦУЛ, 2005. — 200 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Максименко С.Д. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. — 3-те вид., випр. і доп. / С.Д. Максименко. — К. : ЦУЛ, 2008. — 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Сердюк Л.З. Психологія [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / Л.З. Сердюк, О.М. Кочубейник. — К. : Університет «Україна», 2005. — 233 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Загальна психологія. Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К. : Каравела, 2007. — 640 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Орбан-Лембрік Л.Є. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л.Є. Орбан-Лембрік. — К. : Академвидав, 2005. — 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. — 4-е изд., испр. — М. :  Издательский центр «Академия», 2007. — 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Юридична психологія [Текст] : підруч. / за заг. ред. Л.І. Казміренко,

Є.М. Моісеєва. — К. : КНТ, 2007. — 360 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук [та ін.] — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2007. — 400 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / В.Я. Яблонко. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 220 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Москаленко В.В. Психологія соціального впливу [Текст] : навч. посіб. / В.В. Москаленко. — К. : ЦУЛ, 2007. — 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Глива Є. Вступ до психотерапії [Текст] : навч. посіб. / Є. Глива.Острог— Київ: Кондор, 2004. — 530 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика [Текст] : навч. посіб. / Л.Т. Левчук. — К. : Либідь, 2002. — 255 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція [Текст] : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. — К. : ВД «Професіонал», 2005. — 656 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Дуткевич Т.В. Практична психологія. Вступ у спеціальність [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич, О.В. Савицька. — К. : ЦУЛ, 2007. — 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Шадських Ю.Г. Психологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття [Текст]  / Ю.Г. Шадських, В.М. Піча. — Львів: «Магнолія 2006», 2008. — 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 —  Російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії [Текст] / авт.-упоряд. І.І. Лановенко, О.П. Литвин,

М.В. Чорний. — К. : АПСВ ФПУ, 2009. — 152 c.

 

 

 

 

 

 

 

 — Фурман А.  До виходу у світ 50-го числа «Психології і суспільства» [Текст] / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. — 2012. — № 4. — С. 7 — 8.