Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

7 квітня 2013 р. світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров'я — це глобальна кампанія, мета якої — привернути увагу кожної людини до будь-якої проблеми охорони здоров'я, що має глобальний вплив. Ця подія відзначається починаючи з 1948 р., відтоді була створена Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), членами якої поступово ставали різні країни світу. Сьогодні це понад 200 країн, які зробили свій вибір на користь здоров’я.

Україна була однією з перших таких країн — ще у 1948 р. відбулося підписання відповідних угод, а після отримання незалежності у 1991 р. вона поновила свій договір.

Щорічно до Всесвітнього дня здоров'я обирається тема, яка відображає певний пріоритетний напрям діяльності ВООЗ. Тому в цей день традиційно обговорюють глобальні світові проблеми, що загрожують благополуччю всієї планети і кожен рік висувають гасла, зважаючи на проблематику  та актуальність тем, пов’язаних із необхідністю збереження здоров’я. За останні роки суспільством обиралися лозунги, пов’язані зі станом екології або репродуктивного здоров’я людини, довголіттям чи протидією небезпечним хворобам. Темою Дня здоров'я у 2013 р. визначено гіпертонію, тому тиждень пройде під девізом "Слідкуйте за своїм кров'яним тиском — скоротіть ризик інфаркту та інсульту".

 

 «Здоров’я — розкіш для людини,

  Найбільша цінність у житті»  (Н. Красоткіна)

 

  — Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. : відповідає офіц. текстові. — К. : Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Актуальні питання підтримки репродуктивного здоров`я населення м. Києва [Текст] :  матеріали наук.-практич. конф., 4 грудня 2006 р. / Київська міська держ. адмініст., Гол. упр. охор. здоров’я та мед. забезпеч. м.Києва, Київський міський Центр здоров’я.  — К. : КМІОЦ, 2006. — 74 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Безпалько О.В . Основи громадського здоров'я : Теорія і практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.В. Безпалько. — Ужгород : Патент, 2008. — 322 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров`я : від профілактики медичної до профілактики соціальної [Текст] : монографія / Віталій Федорович Москаленко.  — К. : ВД «Авіцена», 2009. — 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Ткачук В.Г. Медико-социальные основы здоровья [Текст]: конспект лекций  / В.Г.Ткачук, В.Е.Хапко. — Киев : МАУП, 1999. — 72 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Яременко О.О. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства [Текст] : монографія / О.О. Яременко, О.В Вакуленко, Ю.М. Галустян та ін. — К. : ДІПСМ, 2004. — Ч.1. — 164 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Яременко О.О. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства [Текст] : монографія / О.О. Яременко, О.В.Вакуленко , Ю.М. Галустян та ін. — К. : ДІПСМ, 2004. — Ч.2. — 164 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Хаубер-Швенк Г. Питание: dtv-Atlas [Текст] :  пер. с нем. / Г.Хаубер-Швенк, М. Швенк. — М. : Рыбари, 2004. — 182 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Присяжнюк С.І. Фізична культура — основа здорового способу життя студента [Текст] / С.І. Присяжнюк, В.П. Краснов, М.О. Третьяков // Фізичне виховання: теорет. розділ  : навч. посіб. — К. : ЦУЛ, 2007. — С. 8 — 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

  —  Основи курортології [Текст] : посіб. для студ. та лікарів / за ред. М.В.Лободи, Е.О. Колесника. — К. : Вид. Купріянова О.О., 2003. — 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Желібо Є.П. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я [Текст] / Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний // Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / за ред. Є.П. Желібо. — 6-е вид. — К. : Каравела, 2009. — С. 111 — 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Лапін В.М. Сучасні екологічні проблеми і здоров’я людини [Текст] / В.М. Лапін // Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 180 — 207.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Яремко З.М. Основи здорового способу життя [Текст] / З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності: навч. посіб. студ. ВНЗ. — К. : ЦНЛ, 2005. — С.69 — 101.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Соціологія: словник термінів і понять [Текст] / упор. Є.А Біленький В.М. Дебой, М. А.Козловець. — К. : Кондор, 2006. — 372 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Социальная работа: Словарь-справочник [Текст] / под ред. В.И.Филоненко. — М. : Контур, 1998. — 480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Залишковий принцип унеможливлює повноцінне лікування та оздоровлення застрахованих і членів їх сімей [Текст] // Соціальний захист. — 2013. — № 2. — С. 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Гіпертоніки отримують ліки зі знижками [Текст] // Соціальний захист. — 2013. — № 2. — С. 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Творогова Н.Д. Самогенна поведінка у контексті здорового способу життя [Текст] / Н.Д. Творогова // Практична психологія та соціальна робота. — 2012. — №1. — С. 37 — 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Бібліотечка голови профспілкового комітету: Здоров'я — найбільший скарб: що потрібно знати профактиву про Порядок організації медичних оглядів працівників певних категорій [Текст] / ФПУ. — №8. — К. : "ПРОФІНФОРМ" ФПУ. — 2009, серпень . — 48 с.