Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, вперше проведеного американськими і канадськими трудящими у 1989 р. в пам'ять про працівників які загинули та постраждали на роботі.

    Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з тим, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 р.

     В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно з Указом Президента України (№ 685/2006 від 18 серпня 2006 р.) щорічно 28 квітня.

 

 

  — Законодавство України про охорону праці. Т. 1. [Текст] : збірник нормативних документів: у 3 т.  — К. : Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1995. — 528 с.


  — Законодавство України про охорону праці. Т. 2. [Текст] : збірник нормативних документів: у 3 т. — К. : Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1995. — 384 с.


  — Законодавство України про охорону праці. Т. 3. [Текст] : збірник нормативних документів: у 3 т. — К. : Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1995. — 576 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Законодавство України про охорону праці Т. 4. [Текст] : збірник нормативних документів. — К. : Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1995. — 384 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Охорона праці в Україні [Текст] : нормативні документи / упор.

О.М. Роїна. — К. : КНТ, 2004. — 440 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Й. Сивко. — К. : Кондор, 2004. — 140 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Половко М.В. Охорона праці. Ч. 1: Правові та організаційні основи [Текст] : навч. посіб. / В.М. Половко, І.П. Чумаченко, В.В. Якібчук. — К. : АПСВ ФПУ,

 2007. — 504 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Зацарний В.В. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / В.В. Зацарний, Р.В. Сабарно. — К. : Університет «Україна», 2006. — 304 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

— Геврик Є.О. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред.

О.Г. Геврика. — К. : Ельга, Ніка Центр, 2003. — 280 с.


 

 

 

 

 

 

 

— Грибан В.Г. Охорона праці [Текст] : навч. посіб. / В.Г. Грибан,

О.В. Негодченко. — К. : ЦУЛ, 2009. — 280 с.

 — Жидецький В.Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / за заг. ред. В.Ц. Жидецького. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: УАД, 2008. — 336 с.


  — Грищук М.В. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / за заг. ред.

М.В. Грищук. — К. : Кондор, 2005. — 240 с.


  — Гандзюк М.П. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. — 4-е вид. — К. : Каравела,

 2008. — 384 с.

  — Москальова В.М. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / за заг. ред. Москальова. — К. : ВД «Професіонал», 2005. — 672 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

— Основи охорони праці [Текст] : підруч. / О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук [та ін.] — К. : ЦУЛ, 2009. — 264 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

— Половко М.В. Охорона праці на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / М.В. Половко, В.С. Рак, В.В. Степанченко; за заг. ред. В.М. Половка. — К. : «Олан»,

2004. — 255 с.


 

 

 

 

 

 

 

— Коваль В.І. Управління охороною праці в промисловості [Текст] : навч. посіб. / В.І. Коваль, В.А. Скороходов; за заг. ред. В.І. Коваль. — К. : ВД «Професіонал», 2005. — 448 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

— Коробчанський В. Професійні захворювання очей та їх профілактика [Текст] / Володимир Коробчанський // Охорона праці. — 2013. — № 3 . — С. 52 — 53.


 

 

 

 

 

 

 

 

— Тімошина Д. Стан професійної захворюваності в Україні [Текст] / Діана Тімошина // Охорона праці. — 2010. — № 3 . — С. 48 — 49.