Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році. В Україні День працівників освіти згідно з Указом Президента від 11 вересня 1994 року відзначається в першу неділю жовтня »- інформує єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

    Проте, багато громадян України, які отримали освіту в той час, коли країна входила як республіка до складу СРСР, пам’ятають святкові букети айстр і хризантем, які вручали за традицією або з щирою подякою викладачам в День учителя. Білі фартухи і сорочки одягали в кінці першого тижня жовтня за указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року.

    «День вчителя - свято, яке залишається з нами назавжди» - затверджує урядовий портал.

   Сьогодні в незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п’яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни.

    В 2012 році Український День вчителя (День працівників освіти чи День освітянина) припадає на 7 жовтня.

Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст]: Навч. посіб. / Н.М.Вознюк. – К.: ЦНЛ, 2005. – 195 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левківський М.В. Історія педагогіки [Текст] : Підруч.- 2-е вид., доп./ М.В.Левківський. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности [Текст]: Учеб.пособ. / В.К.Маригодов, С.Е.Моторная. – К.: Профессионал, 2005. – 192 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойсеюк Н.Є. Педагогіка [Текст]: Навч. посіб. – 5-е вид., доп і перероб./ Н.Є. Мойсеюк – К.: ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 2007. – 656 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєва С.О.Основи педагогічної творчості [Текст]: Підруч./ С.О. Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]:  НМП для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. / Л.В. Артемова – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]:  Підруч.за модульно-рейтинговою системою навч.для студ.магістратури. / С.С.Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2006. – 384 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Левченко Т.І.Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах [Текст] : монографія / Т.І.Левченко. – 1-е вид. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніколаєнко С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства [Текст]./ С.М.Ніколаєнко – К.: Знання, 2006. – 207с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна педагогіка: теорія і технології [Текст]: Підруч./ За ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: ЦНЛ, 2006. – 316 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) [Текст]. / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. – К.: Науковий світ, 2001. – 129 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна педагогіка [Текст]: Підруч./ За ред. проф.Капської А.Й. – К.: ЦНЛ, 2006. – 468 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорочинська В.Є.Організація роботи соціального педагога [Текст]: Навч.посіб. / В.Є.Сорочинська.  – К.: Кондор, 2005. – 198 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія [Текст] / За заг.ред.проф. І.Д.Звєрєвої. – К.: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зязюн Лариса. Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України [Текст] / Лариса Зязюн // Вища освіта. –  2009. –  № 2. – С. 65 – 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чибісова Наталія. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти [Текст] / Наталія Чибісова // Вища школа. –  2012. –  № 5. – С. 31 – 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступна кампанія в питаннях і відповідях [Текст] // Освіта в Україні. – 2012. – 2 лип. (№ 26). – С.7