Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

         5 грудня — Міжнародний день волонтера. Цей день відзначається щорічно з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам відзначати саме цей день, як день добровольця. Згідно статистичних даних, оприлюднених Організацією Об’єднаних Націй, по всьому світові нараховується близько 140 мільйонів волонтерів, що допомагають на безоплатній основі всім людям, які цього потребують.

      Волонтерство засновується на добровільності, співчутті, солідарності з потребами та ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей.

      В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х минулого століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р., якою також затверджено «Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг». Щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера.

Головною метою цього дня є визнання зусиль волонтерів та підвищення обізнаності громадськості про внесок волонтерів у розвиток суспільства.

Ставлення до волонтерського сектора [Текст] / Гебріел Чейнен // Із тіней : дослідн. робота. - К.: TEMPUS, 1997. – С.149 – 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерський рух в Україні [Текст] // Громадські об'єднання в Україні: навч. посіб./ за ред. В. М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007.  – С.131 – 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовк В.С. Надання соціальних послуг організаціями громадянського суспільства та регулювання волонтерського руху [Текст] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2007. –  № 4. - С. 68 – 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Н.Ф. Залучення студентської молоді до реалізації волонтерських програм: мотиваційні фактори [Текст] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика.  – 2007. – №3. - С. 31 – 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна термінологія [ Текст ] : словник-довідник / П.М.Василенко, В.С.Васильченко, В.М.Галицький, П.В.Швець. -  К.: Знання України, 2007. – 368 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерських рух «пенсіонер пенсіонеру» [Текст] // Введення у соціальну роботу : навч. посіб. - К.: Фенікс, 2001. – С.145 – 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство як соціально-педагогічна умова становлення особистості [Текст] // Соціальна педагогіка : підруч. / за ред. А.Й.Капської. - К.: ЦНЛ, 2006. – С.223 – 244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота в Україні [Текст] : навч. посіб. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко [та ін..]; за заг. ред.. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота [Текст] : короткий енциклопедичний словник: Кн.4. - К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерство у соціальній роботі [Текст] / А.Г.Горілий // Історія соціальної роботи : навч.посіб. - Тернопіль: Астон, 2004. – С.155 – 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грига І.М. [та ін.]. Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення [Текст] // Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред.В.І.Полтавця. - К.: Академія, 2000. – С.145 – 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лях Т.Л. Методика організації волонтерських груп [Текст] : навч. посіб. / Т.Л.Лях. - К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москалюк В.  Волонтерським справам – примножуйся! [Текст] // Соціальний захист. - 2011. – № 5. -С.44 – 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларіонова Н.Б., Кратінова В.О. Волонтерство в інституційному просторі [Текст] //Соціальна педагогіка: теорія та практика.-  2011. – № 1.- С. 4 – 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна педагогіка [Текст] : мала енцеклопедія / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: ЦУЛ, 2008. – 336 с.