Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2020, №1-2

 

Повний випуск у форматі PDF


Титульна сторінка

ЗМІСТ 

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Юрій Оніщик. Підготовка докторів філософії в умовах сучасної освітньої парадигми

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Марина Толстолуцька. Поняття та особливості провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві

Олександр Коваль. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення реформи адвокатури України

Валерій Машика. Представництво неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб у кримінальному провадженні

Тетяна Часова. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства

Галина Муляр. Зарубіжний досвід функціонування системи охорони здоров’я в контексті забезпечення реалізації права на охорону здоров’я

Олексій Ховпун. Мета, завдання та принципи державного управління фармацією

Олена Майданник, Ярослав Журавель. Місцеві податки та збори в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз

Олена Майданник, Юрій Оніщик. Правові аспекти механізму передачі деяких державних повноважень у сфері земельних відносин органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад

 

ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ

Ольга Байдарова, Олена Карагодіна, В’ячеслав Федченков. Чи відповідна модель професійних компетентностей потребам фахівців сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні?

Анастасія Чистякова, Тетяна Семигіна, Лариса Гончар. Модель фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного центру інклюзивного типу для дітей із проблемами розумового розвитку

Людмила Гуляєва, Ярослав Головко. Соціальні медіа у житті молоді з інвалідністю в Україні: аналіз висвітлення проблеми у проектній діяльності та державній політиці

 

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Оксана Мороз. Апроксимація механізмів функціонування систем фінансових послуг до міжнародних та європейських стандартів

 

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Злата Сапєлкіна. Культура Середньовіччя: роль ідейних домінантів у формуванні західноєвропейської цивілізації

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Марина Карагодіна. Конкурс наукових досягнень Академії праці, соціальних відносин і туризму