Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму

Наукове фахове видання, засноване у 1998 році

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 21787-1168ПР від 21.12.2015 р. ISSN: 2519-4704

Фахова реєстрація

Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222) та з юридичних наук (Наказ МОН України від 22.12.2016 №1604)

Періодичність видання

4 рази на рік

Мова видання

Українська, російська, англійська


Розміщення на сайті НБУВ: http://bit.ly/2gNy4gO
Розміщення у GoogleScholar: http://bit.ly/2gLF8gf

Розміщення у «ResearchBib»http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2519-4704

Розміщення в інформаційній системі Російського індексу наукового цитування «РІНЦ».

Редколегія Вісника працює над розміщенням збірника в міжнародних наукометричних базах та бібліотеках світу.

Проблематика журналу, тематика випусків та терміни подання статей

Тематична структура журналу охоплює як загальноекономічні, так і спеціалізовані проблеми, а також результати досліджень у галузі маркетингу, юриспруденції, соціології, соціальної роботи, історії. До тематики журналу належить вивчення профспілкового руху та діяльності профспілок.

До уваги авторів

Запрошуємо до співпраці викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі економіки, права, соціальної роботи та сумісних наукових галузей.

У 2017 році планується видання чотирьох тематичних випусків "Вісника":

Правила подачі статей


Контакти

Редакція наукового журналу "Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму"

Академія праці, соціальних відносин і туризму

м. Київ, 03187 Україна

вул. Кільцева дорога, 3-а

каб. 203

edit@socosvita.kiev.ua