Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

«Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки»

Викладачі

Портфоліо

Теми курсу, які викладатиме

ГУЛЯЄВА

Людмила Петрівна

(Україна)


 • Роль у проекті: координатор, модуль-лідер  проекту, ключовий дослідник та лектор курсу як експерт в галузі європейських та українських фінансових ринків.
 • Кандидат економічних наук, доцент.
 • Учений секретар,  доцент кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин та туризму.
 • 13 років досвіду викладання бізнес-дисциплін у вищих навчальних закладах.
 • Понад 50 наукових публікацій у провідних  вітчизняних та зарубіжних виданнях за напрямами: інвестування, фінансові ринки,  соціальна відповідальність банківського сектору. 
 • Засновник соціального проекту «Financial Literacy Hub»,  спрямованого на інформаційну та освітню діяльність для підвищення фінансової грамотності українців.

Тема 1. Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель управління і сучасні виклики
Тема 2. Роль фінансового сектора ЄС в забезпеченні сталого розвитку: сутність, передумови, проблеми та завдання  
Тема 6. Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС 
Тема 9.  Передова практика сталого розвитку в європей-ській банківській системи 
Тема 10. Соціальне підприємництво, фінансування малого та середнього бізнесу, довгострокове фінансування в Європі: потенціал фінансових інститутів 
Тема 12. Краудфандинг в ЄС як новий інструмент: можливості для сталого розвитку 
Тема 13. Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: сучасний стан та перспективи   в контексті європейської інтеграції  

 ТКАЧЕНКО

 Яніна Станіславівна

(Україна)


 • Роль у проекті:  лектор.
 • Провідний фахівець, експерт з проектного фінансування, державно-приватного партнерства, банківської справи,
 • Кандидат економічних наук, доцент
 • Завідувач кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин та туризму.
 • 18 років досвіду викладання бізнес-дисциплін у вищих навчальних закладах
 • Понад 30 наукових публікацій у провідних  вітчизняних та зарубіжних виданнях.   

Тема 7.  Пропозиція стійких фінансових продуктів та послуг: передові тенденції в області проектного фінансування 

ШЕМЕТ

Тетяна Станіславівна

(Україна)


 • Роль у проекті: запрошений лектор.
 • Провідний фахівець, експерт з питань європейської доцент, к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • 20-річний досвід викладання у провідних ВНЗ України.
 • PhD (Кандидат економічних наук) з 2001 р. Наукове звання доцента с 2006 р.
 • Автор понад 60 наукових праць з актуальних проблем Європейської фінансової та валютної інтеграції.
 • Ключові навички: викладацька та  дослідницька діяльність у сфері європейської фінансової та валютної інтеграції.

Тема 4. Посилення інтеграційних процесів в Європейському фінансовому середовищі: об’єднання ринків капіталу, розвиток банківського союзу.

КОВТОНЮК

Катерина Володимирівна

(Україна)


 • Роль у проекті: запрошений лектор.
 • Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 • Автор понад 40-ка наукових і науково-методичних праць з питань міжнародних економічних відносин, зовнішньоекономічної діяльності України.
 • Сфера наукових інтересів: фінансіалізація, фінансовий простір, економічна та фінансова інтеграція, інвестиційна діяльність, двосторонні економічні відносини.  
Тема 3. Огляд Європейської системи фінансового нагляду та регулювання: реформи для збільшення відповідальності.

КОЗЛОВСЬКИЙ

Євгеній

(Великобританія)


 

 • Роль у проекті: запрошений лектор проекту "Фінансовий сектор ЄС..."
 • Експерт в галузях:  е- фінанси,  мере-жева економіка,  міжнародні фінанси.
 • Професор, PhD з економіки.
 • Професор кафедри міжнародного  економічного розвитку та менеджменту в SMC університеті (Швейцарія).
 • Член Британської ради вищої освіти.
 • 15 років управління міжнародними проектами.
 • Засновник, управляючий директор Міжнародної консультативної групи «Exclusivica Ltd».
 • Директор Лондонського Центру Європейської стратегії.
 • Викладання бізнес-курсів у провідних вузах світу, міжнародних проектах.
 • Автор багатьох наукових публікацій  у провідних науових журналах.

Тема 5. Фінансові послуги для мережевої економіки: забезпечення інфраструктури, сталі процеси та європейська політика.

БУРКХАРДТ

Томас

(Німеччина)


 

 • Роль у проекті: запрошений лектор проекту "Фінансовий сектор ЄС..."
 • Експерт в галузі  соціально-відповідальних інвестицій, е-фінансів, оцінки ризиків. фінансових послуг. 
 • Професор, PhD з економіки.
 • Завідувач кафедри фінансів Універ-ситету Кобленц-Ландау (Німеччина).
 • 15 років викладання бізнес-курсів у провідних вузах світу, міжнародних проекта.х
 • Автор понад 70 наукових публікацій  у провідних науових журналах.

Тема 8. Європейський ринок соціально-відповідальних інвестицій (SRI): можливості  для підвищення  стійкості фінансового сектора.

МАРЗАНО

Джільберто

(Італія)


 

 • Роль у проекті: запрошений лектор проекту "Фінансовий сектор ЄС..."
 • Експерт в галузях: соціальні інновації, сталий розвиток, інформатика, соціальна антропологія.
 • Президент приватного науково-дослідного інституту «Екоінстітуто -дель-Фріулі-Венеція-Джулія (Італія), що спеціалізується на сталому  розвитку.
 • Професор і завідувач лабораторією педагогічних технологій в  Резекненський Університет прикладних наук (Латвія).
 • Віце-президент IPSAPA (Міжрегіональне товариство для участі в агробізнесі та екологічного менеджменту).
 • Професор, PhD з економіки.
 • 16 років викладання бізнес-курсів у провідних вузах Польщі, Італії, Латвії, участь у численних міжнародних проектах.

Тема 11. Використання ESG методики (екологічні, соціальні та управлінські аспекти) фінансовими установами ЄС.